Kjetil Tonning ønsker gjennom sitt engasjement i FIEC og buildingSMART International å gi Norge en stemme i den store verden og på den måten kunne påvirke de rammebetingelsene vår alles hverdag vil bli preget av i årene som kommer. Foto: FIEC

Tonning valgt til styremedlem i buildingSMART International

Kjetil Tonning som til daglig arbeider i Veidekke Entreprenør, ble forrige torsdag valgt inn som styremedlem i buildingSMART International.

Bakgrunnen for Tonnings inntreden var hans brede, internasjonale kontaktnett gjennom sitt langvarige arbeid i den Europeiske entreprenørforeningen «Fédération de l’Industrie Européenne de la Construction» (FIEC).

Etter at tidligere prosjektdirektør Jan Myhre i Digibygg trakk seg, var det i tillegg et ønske om fortsatt norsk representasjon i organisasjonen.

– Valget av Tonning som medlem av vårt internasjonale styre gir et kraftig signal om at buildingSMART er en viktig nasjonal og internasjonal arena for digitalisering av næringen. Veidekke er en av de mest fremoverlente entreprenør-virksomhetene i Norge og jeg synes det er gledelig å se at han finner tid og engasjerer seg tungt både i FIEC og buildingSMART International. Jeg er viss på at dette vil hjelpe på adopsjon av åpenBIM blant entreprenørene også i Norge, sier daglig leder Anstein Skinnarland i buildingSMART Norge i en pressemelding. 

«Verden må digitalisere sammen»

Så sent som i april i år ble Tonning valgt til ny president i FIEC, etter åtte år som styremedlem og leder av underkomiteene «Technical Commision» og «BIM Working Group.»

Tonning er av den oppfatning at de som over tid aktivt engasjerer seg, har et helt annet gjennomslag for sine synspunkt enn de noe mer halvhjertede og sporadisk engasjerte.

– Gjennom arbeidet i komiteene har jeg tydelig sett viktigheten av å tenke og handle sammen i Europa. Dette gjør næringen sterkere og langt bedre rustet til å håndtere de utfordringene vi står ovenfor og gir oss langt større gjennomslagskraft. I en slik sammenheng vil jeg fungere som en brobygger mellom det europeiske og internasjonale arbeidet. Et arbeid jeg anser for svært viktig for en samlet, global byggenæring, sier Tonning.

Norsk representasjon viktig

Tonning vil bruke posisjonene sine i FIEC og i buildingSMART International til å se på mulighetene som ligger i en stadig mer digitalisert virkelighet. Ikke minst hvordan man kan hente synergier og oppnå felles resultater.

Anstein Skinnarland mener valget av Tonning som medlem av det internasjonale styret i organisasjonen gir et kraftig signal om at buildingSMART er en viktig nasjonal og internasjonal arena for digitalisering av næringen.

– Veidekke er en av de mest fremoverlente entreprenør-virksomhetene i Norge og jeg synes det er gledelig å se at han finner tid og engasjerer seg tungt både i FIEC og buildingSMART International. Jeg er viss på at dette vil hjelpe på adopsjon av åpenBIM blant entreprenørene også i Norge, sier daglig leder Anstein Skinnarland i buildingSMART Norge.

«Verden må digitalisere sammen»

Så sent som i april i år ble Tonning valgt til ny president i FIEC, etter åtte år som vanlig styremedlem og leder av underkomiteene «Technical Commision» og «BIM Working Group.» Tonning er av den oppfatning at de som aktivt engasjerer seg i arbeidet løpende over tid, har et helt annet gjennomslag for sine synspunkter enn de noe mer halvhjertede og sporadisk engasjerte.