Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Tømrer førte ikke regnskap i eget selskap - dømt til fengsel i 36 dager

En 40 år gammel tømrer er i Haugaland tingrett dømt til ubetinget fengsel i 36 dager for å ha unnlatt å føre regnskap i halvannet år.

Mannen hadde sitt eget enkeltmannsforetak der han gjorde oppdrag som som tømrer.

Ifølge domspapirene tok mannen ut lønn fra enkeltpersonpertaket og noe av det som ble utbetalt ble det ikke trukket skatt av.

Han førte heller ikke regnskap i foretaket i perioden mellom 1. januar 2014 til 30. juni 2016.

Mannen, som ble slått personlig konkurs, var inneforstått at med at han hadde neglisjert sin plikt til å føre regnskap.

– Allmennpreventive hensyn veier tungt

Tømreren ble dømt for overtredelse av straffelovens (2005) § 392, jf bokføringsloven §15, jf. §4 og fikk en straff på 36 dager i fengsel.

Mannen, som i 2015 ble dømt til 30 dagers fengsel for økonomisk kriminalitet i en tilsvarende sak, fikk også inndratt 24.000 kroner til statskassa.

– Allmennpreventive hensyn veier tungt i saker som gjelder brudd på bokførings/regnskapsplikten, fordi det må antas at strenge straffereaksjoner reelt virker avskrekkende for næringsdrivende som forsømmer seg eller som siktede totalt neglisjerer kravet til ordentlig regnskapsførsel. Unnlatelsen fører til at skatte- og avgiftsmyndighetens mulighet til å føre kontroll med innbetaling av skyldig avgift svekkes og i verste fall totalt hindres, heter det i dommen.

Mannen vedtok dommen på stedet.

Jobber som byggeleder

Ifølge dommen fikk den domfelte seg jobb som byggeleder i et entreprenørselskap etter at han ble slått personlig konkurs.