Foreløpige tall viser at det ble avvirket 2,9 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i første kvartal 2020. Illustrasjonsfoto: Jørn Hindklev

Tømmerprisene ned 13,6 prosent i første kvartal

Skogeierne fikk mindre betalt for tømmeret første kvartal
2020. Tømmerprisene gikk ned 13,6 prosent.

I gjennomsnitt fikk skogeierne 389 kroner per kubikkmeter, noe som er 61 kroner mindre enn i første. kvartal 2019. Dette kvartalet var også kvartalet med de høyeste prisene noensinne, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu gikk ned med henholdsvis 13 og 11 prosent i første kvartal i år. Skogeierne fikk i gjennomsnitt 303 kroner per kubikkmeter for grantømmer til massevirke og 296 kroner for furutømmer til massevirke.

Prisen på sagtømmer for gran og furu gikk ned med henholdsvis 14 og 8 prosent noe som tilsvarer en pris på 463 kroner per kubikkmeter for gran og 456 kroner for furu.

SSB skriver på sin internettside at de foreløpige tallene for statistikken over skogavvirkning for salg viser at det ble avvirket 2,9 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i første kvartal 2020, en nedgang på to prosent sammenlignet med kvartal l 2019. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1,1 milliarder kroner, noe som er en nedgang på 15 prosent.

Det ble eksportert 936.000 kubikkmeter tømmer i 1. kvartal 2020. 32 prosent av avvirkningen ble eksportert dette kvartalet. Sammenlignet med 1. kvartal 2019 er det en nedgang på 18.000 kubikkmeter. SSB opplyser at massevirke utgjorde 63 prosent av eksporten.