Tom Eriksen (til venstre) og avdelingsleder for region vest i NSS, Arve Haugen. Foto: NSS

Tom Eriksen ansatt for å lede asbestsatsing i NSS

Norsk Sanerings Service (NSS) har ansatt Tom Eriksen for å styrke seg innen håndtering av asbest og riveavfall.

Det skriver NSS i en pressemelding onsdag.

Tom Eriksens hovedoppgaver i NSS vil, ifølge meldingen, være å ivareta krav og retningslinjer innen håndtering av asbest, gjøre asbestkartlegginger for eksterne kunder og lede utførelser av større asbestoppdrag over hele landet.

Eriksen har siden 1987 jobbet med asbesthåndtering og HMS-relatert arbeid knyttet til asbest og annet helseskadelig avfall. Han har gjennomført opplæring, kursvirksomhet og rådgivning innen privat og offentlig sektor. Han har hatt oppdrag med både kursing og konsulentvirksomhet over hele verden, blant annet Kongo, Malta, Frankrike og England. Hovedmarkedet er likevel i Norge.