Anne Marit Helgevold Heggebø og Bjørn Tollefsen. Foto: Helgevold Gruppen
Anne Marit Helgevold Heggebø og Bjørn Tollefsen. Foto: Helgevold Gruppen

Tollefsen til Helgevold Gruppen

Som en del av en prosess for å styrke Helgevold Gruppens konkurransekraft i markedet, går styreleder Bjørn Tollefsen over i en operativ rolle som konsernleder i Helgevold Industri Invest - eierselskapet til Helgevold Elektro.

Bjørn Tollefsen har hatt en lang karriere i industrien, blant annet som verftsdirektør og konserndirektør i Aibel. Han kjenner Helgevold Gruppen godt allerede gjennom rollen som styreleder, som han har hatt i et drøyt år.

Bakgrunnen for rekrutteringen er behovet Helgevold Gruppen ser i en markedssituasjon som bærer med seg urolige tider, men som først og fremst byr på muligheter for selskapet, skriver de i en pressesemelding.

- Vi skal satse og utvikle oss, og i den gjeldende markedssituasjonen kan vi gjøre smarte grep som utvikler selskapet og vår konkurransekraft. Bjørn Tollefsen har i rollen som styreleder vært en solid bidragsyter med sin lange erfaring fra industri og offentlig sektor. Vi er veldig heldige og glade for å få han over i en operativ rolle der han kan sette kraft bak planer som vil styrke Helgevold Gruppen fremover, sier Anne Marit Helgevold Heggebø, daglig leder i Helgevold Elektro og en av eiere av Helgevold Gruppen i samme melding.

Tollefsen vil gå inn i rollen som konsernleder for Helgevold Industri Invest AS 1. januar 2023. Dette selskapet er 100 prosent eier av Helgevold Elektro AS og Helgevold Elektro Haugesund AS, samt majoritetseier i Ystanes Elektro AS.

- Helgevold Gruppen er et ekstremt spennende selskap med sin sterke posisjon i en tid der elektrifisering, styring og det grønne skiftet er øverst på agendaen. Dette gjelder både for husholdninger som har ønsker seg solceller eller bruke smarthusteknologi, til de store prosjektene i bedriftsmarkedet der Helgevold er en totalleverandør. Med eiere som er villige til å utvikle selskapet, ser jeg mange spennende muligheter, sier Tollefsen i meldingen.