Tolga kraftverk

Prosjektleder Tormod Kleppa i Hafslund eco foran inntaksdammen til Tolga kraftverk.Prosjektleder Tormod Kleppa
Skanskalogo

Skanskalogo

Andritz

Andritz

Norconsultlogo

Norconsultlogo

Entreprenørservice

Entreprenørservice

Giertsentunnel

Giertsentunnel

HRentreprenør

HRentreprenør

Kjellmark

Kjellmark

Energia

Energia

Det nye kraftverket på Tolga, Tolga kraftverk er nå i full drift, og det gir strøm til rundt 10.000 husstander.

Fakta

Sted: Tolga i Østerdalen

Prosjekttype: Vannkraftverk

Byggherre: Opplandskraft DA (Hafslund eco (75 prosent) og Akershus energi (25 prosent))

Prosjektkostnad: 885 millioner kroner

Entreprenør: Skanska Norge

Entreprenør elektromekanisk utstyr: Andritz Hydro

Rådgiver: Norconsult

Underentreprenører/leverandører: Utbygging av 132 kV kraftlinje: Laje Entreprenør l Vann/sanitær: Røros VVS l Ventilasjon: GK Inneklima l Grindrensker: Enerquip l Husinstallasjon: Eltron l Transport i tunnel: Ottadalen Anlegg l Grunnarbeid: HR Entreprenør/Ramlos l Raisedrill av sjakter: Drillcon l Sprøytebetong: Entreprenørservice l Ferdigbetong: Kjellmark l Forpleining: Spor/4 Service l Vannsikring i stasjon: Giertsen Tunnel l Sprengningsarbeider i stasjon: Jon Kvåle Fjellsprengning l Traverskran: Munck Cranes l Krafttransformator: Energia l Nødstrømsaggregat: Østerbø Maskin l Kraftsystemer: ABB Power Grids

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Vi synes Tolga kraftverk er blitt veldig bra. Det er robust og stabilt, sier prosjektleder Tormod Kleppa i Hafslund Eco, fire måneder etter at det ble satt i drift i mai i år.

Tolga kraftverk skal produsere rundt 200 GWh i året.

– Kraftverket yter som forutsatt og produserer den energien som det skal. Som øvrige kraftverk i vår portefølje, er anlegget ubemannet og fjernstyres fra døgnbemannet driftssentral. Nødvendig drift og vedlikehold skal ivaretas av Hafslund Ecos driftspersonell i Nord-Østerdal, sier Kleppa.

Prosjektet er gjennomført til lavere kostnader enn beregnet, og ferdig fem måneder før planlagt ferdigstillelse.

Historisk stor utbygging

Tolga kraftverk er en historisk stor utbygging nord i Østerdalen i Innlandet fylke. Kraftverket utnytter et fall på 88 meter i Glomma. Vannet føres inn i tunnel fra sørsiden av Håmmålvoll og til kraftverket langt inne i fjellet i Erlia, 1,9 kilometer lenger sør. Fra kraftverket går vannet videre i en 9,5 kilometer lang tunnel ned til foten av Eidsfossen nord for Kvennan camping.

Svære konstruksjoner

Inne i fjellet i Erlia er det satt opp et fire etasjes stort bygg i betong hvor selve kraftstasjonen er, med tre aggregat og tekniske rom. Kraftverket har tre francisturbiner, hver enkelt gir 15 MW effekt, med andre ord totalt 45 MW.

Ved inntaksdammen er det også store betongkonstruksjoner hvor vannet ledes inn i tunnelen. I tillegg kommer en noe mindre betongkonstruksjon ved utløpet av tunnelen ved foten av Eidsfossen.

Opplandskraft DA eier Tolga kraftverk, og Opplandskraft DA er eid av Hafslund eco (75 prosent) og Akershus energi (25 prosent).

I elva Glomma er det veldig mye harr og noe ørret lengst nord i Østerdalen, en populær fiskeelv, spesielt for utlendinger som kommer for å fiske med flue.

– Vi har laget en terskeldam over elva ved inntaks-konstruksjonene. Der er det tre «løp» for fisken, slik at den kan vandre både oppstrøms og nedstrøms i alle vannføringer, sier Kleppa.

Minstevannføring er 12 kubikkmeter per sekund om sommeren og sju kubikkmeter per sekund om vinteren, målt på nedsiden av inntaksdammen.

Ved utløpet ligger tunnelen med en bratt stigning ut i elva. Dette hindrer fisk i å vandre opp i tunnelen.

Billigere og raskere

Tolga kraftverk kostet totalt 885 millioner kroner.

– Det ble rimeligere enn beregnet. For å få realisert dette prosjektet, var det nødvendig å ha et sterkt fokus på kostnader. Det har resultert i en svært kompakt kraftstasjon, sier Kleppa.

Litt enkelt sagt er kraftverket tre småkraftverk i en fjellhall.

– Dette bidro til å holde kostnadene nede. I all hovedsak hadde fjellet bedre kvalitet enn forventet, noe som bidro til effektive tunnelarbeider, sier han. Kleppa er svært godt fornøyd med samspillet mellom aktørene som har bygd Tolga kraftverk.

– Vi har søkt å optimalisere fremdriftsplanene gjennom hele prosjektperioden i godt samarbeid med leverandørene. Kraftverket er bygget uten en eneste tegning på papir, kun digitalt. Alt foregår i 3D ved bruk av BIM.

God planlegging

Skanska Norge var hovedentreprenør for utbyggingen.

– Vi var med i planlegging av kraftverket ett år før arbeidet med bygging av kraftverket startet. Det var svært nyttig, sier prosjektsjef Magnar Myklatun i Skanska.

Han mener at de, sammen med byggherre, rådgiver og elmek-leverandør, ved tidliginvolvering var med å finne de mest optimale løsninger for prosjektet.

– Et slikt samarbeid førte til at vi kunne bidra til konstruktive løsninger på alt fra tverrsnitt i tunneler til dimensjonering av inntakskonstruksjon og kraftstasjonen, sier han.

Myklatun mener de gjennom denne tidlige involveringen oppnådde godt gjennomarbeidede løsninger før arbeidene startet opp.

– Vi må nok innrømme at kraftverksbygging vanligvis er veldig konservativt.

Han er stolt av jobben Skanska gjorde med å sprenge ut og sikre tunnelene, samt å utføre betongarbeidene i inntak og kraftstasjon.

– Tolga kraftverk er et mønsteranlegg, sier prosjektsjef Magnar Myklatun i Skanska.