Togfritt når bru rives

Helga 20-21. april skal den ene stålbrua over Sandvikselva rives. Dette innebærer at togene på Drammenbanen innstilles mellom Sandvika og Drammen i en periode på 36 timer.

De to gamle stålbruene i Sandvika skal erstattes av en ny betongbru med plass til fire spor. Den nye brua bygges etappevis, og første del ble tatt i bruk før påske. Nå skal den ene av de gamle bruene rives før byggearbeidene kan fortsette. Liten plass Med kort avstand til sporene på Drammenbanen på begge sider, må togtrafikken av sikkerhetshensyn innstilles så lenge rivearbeidene pågår. Togene er innstilt fra klokken 02:00 natt til lørdag 20. april, fram til klokken 14:00 søndag ettermiddag. Den gamle brua deles opp i seksjoner, som ved hjelp av en stor mobilkran heises over på en lastebil. Hver seksjon er ca. 11 meter lang og veier 20 tonn. Seksjonene fraktes først til Drammen, deretter videre til Mo i Rana for gjenvinning av stålet. Brua som nå rives, ble bygd ca. 1917. Den andre stålbrua er fra 1958 da strekningen Sandvika-Asker ble utvidet til dobbeltspor. Veien stengt Løkketangen blir stengt under bruene fra fredag kveld og fram til arbeidene er avsluttet på søndag. Omkjøring blir skiltet. Parkeringshuset i Løkketangen senter er også stengt i samme periode. I Sandvika gjøres også andre arbeider i tilknytning til jernbane-sporene i løpet av de 36 togfrie timene. På vestre bredd av Sandvikaselva skal det graves og spuntes, noe som vil innebære visse støyulemper. Ved Sandvika storsenter skal sporet graves over for kryssing av en ledningstrasé. Buss for tog I den samme perioden utfører Jernbaneverket også vedlikeholds-arbeider på Billingstad og i Lieråsen tunnel, slik at det blir togfritt mellom Sandvika og Drammen. Lokaltog og flytog erstattes med buss mellom Sandvika og Asker/Drammen. Tog til/fra Vestfold- og Sørlandsbanen erstattes med buss på hele strekningen Oslo-Drammen, mens tog til/fra Bergensbanen kjøres over Roa.