Tøff start på toghverdagen

Hverdagen er nå begynt å komme tilbake for de fleste etter noen late sommeruker. Det betyr for veldig mange bruk av offentlige kommunikasjonsmidler for å komme seg til og fra jobb. Ikke alle har fått den beste starten på kollektivlivet etter ferien.

Mange er helt avhengige av et godt kollektivtilbud for å komme til og fra jobb på en rask og effektiv måte. Mange har heller ikke noen gode alternativer å velge. Da er det selvsagt viktig at kollektivtransporten er til å stole på og at transporten går når den skal - og med den kvalitet man kan forvente.

Gjennom flere sommermåneder i flere år har man brukt store midler på å ruste opp infrastrukturen til togtrafikken i Oslo-området. Mye av den tekniske infrastrukturen har vært gammel og utdatert og moden for utskifting. Dette arbeidet utføres for både å gi en sikrere, mer komfortabel, pålitelig og punktlig jernbane. Da er det selvsagt ikke spesielt hyggelig å starte jobbhverdagen med avlyste togavganger og et tilbud man ikke i stor nok grad kan stole på. I de første dagene etter fellesferien har togtrafikken slett ikke gått knirkefritt i Osloområdet. Pendlerne har opplevd mange forsinkelser og avlysninger på grunn av tekniske problemer - og dette skaper naturligvis stor frustrasjon. Mange kommer ikke frem til avtalt tid – og det blir mye plunder og heft på veien om ting ikke går som planlagt – til tross for at det nå er en god del mindre reisende enn når hele samfunnet kommer tilbake i «normal» drift.

Dette er uheldig både for Bane NOR, som står ansvarlig for infrastrukturen, NSB, som skal frakte passasjerene og selvsagt for passasjerene som får kjenne dette på kroppen.

Det er flere ulike årsaker til at problemene oppstår, men for brukerne er resultatet det samme - de får ikke den forventede kvaliteten på reisen til og fra jobb. Da er det ikke overraskende at frustrasjonen blir stor - og mange spør seg om alt arbeid som er gjort ikke har hatt noen effekt.

Vi er sikre på at arbeidet som er gjennomført gjennom flere år har bedret situasjonen - vi kan bare tenke oss hvordan det hadde vært om ting ikke hadde blitt gjort i denne perioden. Men tilbudet har den siste tiden likevel ikke vært god nok – og man må få på plass et mer robust system om man skal få de reisende til å bli fornøyde med togtilbudet som leveres. I årene fremover vil en god skinnegående trafikk bli helt avgjørende for et velfungerende samfunn i og rundt de store byene - og da er vi også helt nødt til å få plass gode og robuste løsninger som folk kan stole på. Det er det mange som i dag opplever vi ikke har.