Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre.
Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre.Illustrasjon: Statens Vegvesen

To vil bygge største enkeltprosjekt i Harstadpakken

Harstad Maskin og Anlegg Øst Entreprenør konkurrerer om å bygge delprosjekt S1, Kanebogen – Margrethe Jørgensens veg, i Harstadpakken.

Rett før helgen godkjente Statens vegvesen de to leverandørenes deltakelse i tilbudsprosessen, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

– To seriøse tilbyderne sikrer reell konkurranse og et godt grunnlag for nødvendige forhandlinger. Det er vi fornøyd med sier, prosjektleder Geir Hartz Jørgensen.

Prosjektet er en videreføring av arbeidene med å gi Harstad en ny innfartsåre langs rv. 83. Parsellen mellom Kanebogen og Seljestad er 2,2 kilometer. Statens vegvesen tar sikte på kontraktsignering tidlig i 2022, og byggestart i første halvår 2022, står det i meldingen

Harstadpakken er et fellesprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Anbudskonkurransen ble utlyst august i år, etter at Stortinget i juni besluttet å tilleggsfinansiere bypakken.

Ifølge Vegvesenet blir trafikkavvikling særlig krevende i og med at veiprosjektet skal bygges langs eksisterende veier. Cirka 17.500 kjøretøy benytter rv. 83 inn og ut av Harstad hvert døgn.

– Derfor teller ikke pris alt. Tilbyderne skal også måles på hvordan de planlegger å gjennomføre utbyggingen, samt på hvordan de skal ivareta helse miljø og sikkerhet under arbeidet. Beste kombinasjon av pris og kvalitet blir tildelt kontrakt, sier Jørgensen.