Tjuvholmen Felt 2

Tjuvholmen Felt 2

Tjuvholmen Felt 2
Sted: Oslo
Prosjektkostnad eks mva: 308 millioner kroner
Prosjekttype: Næringsarealer og boliger
BTA: Næring: 2900 kvm, kontorer: 3000 kvm, boliger: 14.200 kvm
Antall leiligheter: 162
Byggherre: KS Tjuvholmen (Aspelin Ramm Gruppen/Selvaag Gruppen
(fordeling 40/60 prosent)
Entreprenør: Selvaagbygg
Arkitekter: HRTB Arkitekter, MAD Arkitekter, Kristin Jarmund Arkitekter,
Arkitektkontoret Brodtkorb
LARK: Bjørbekk & Lindheim
Rådgivende ingeniører: VVS: Norconsult - RIE: Mingar Consult - RIB: Dr.techn. Olav Olsen
Underentreprenører og leverandører: Listverk: Berntzen & Green - Ventilasjon: Bjerke Ventilasjon - Glass: Bolseth - BubbleDeck-system: BubbleDeck Norway - Betong: Unicon og Buskerud Betong - Div. byggvarer: Byggmakker Lillestrøm - Stål og stålbæringer: Eidskog Mekaniske Verksted - Puss-fasader: Fasadeteknikk - Brannsikring: Firesafe - Tegl: Fjeldheim & Knudsen - Kobber: Franke Onsrud - Fuger: Celica Steel - Innv.trapper: Hagen Treindustri - Kjøkken: HTH - Fuging: Haavard Mørk Drift - Innv. ståltrapper i duplex: Jotne Ankers - Taktekking, membran: Jørnsen Tak - Lam.stolper/trelast: Kjeldstad Sag og Høvleri - Puss-system: Mursto - Natursteinfasade: Naturstein - Vinduer: NorDan - Rør: Oras Buskerud - Parkett: ParkettPartner - Gasspeiser: Peisselskapet - Forskaling: Peri - Sparkelmasse: Rescon - Kjøkken hus 22: Sigdal - Blikkenslager: Sigurd Fossli - Foldedører: Solarlux Aluminium Systeme GmbH - Malermester: J. O. Solberg - Dører: Swedoor - Festemateriell: Thingstad - Balkonger: UBAB - Elektro: Ørnulf Wiig Inst.

 

Aker Brygge er ikke lenger det gjeveste og mest attraktive bo – og næringsområdet her i landet. Naboen Tjuvholmen har tatt over hegemoniet, og ønsker de første beboerne velkommen.

Da Oslo kommune i 1914 kjøpte Tjuvholmen, var den lille knausen på 5 mål. Etter at Tjuvholmen KS har lagt til sine nye fyllinger på 23 dekar, vil holmen ha vokst til hele 51 mål. Den opprinnelige holmen finnes ikke lenger, det meste er nå gravd ut, kjørt bort og erstattet med stål, betong, glass og eksklusive trepaneler. Konkurransen ble vunnet av Selvaag Gruppen, Aspelin-Ramm Gruppen og arkitekt Nils Torp. De fikk retten til å kjøpe og utvikle Tjuvholmen videre. Torps intensjoner var å trekke vannet inn i byområdet i nord/sydretning ved hjelp av kanaler. Sørover fra Aker Brygge kommer man først til Akerodden, som igjen vil atskilt av en kunstig kanal til den ytterste delen av Tjuvholmen. Byens befolkning skal involveres og ikke utelukkes fra sjøen.

Seks bygg ferdig først
Det er flere store entreprenører i gang på hver sin del av prosjektet. På det første trinnet som nå står klart, kalt Felt 2, har totalentreprenør Selvaagbygg utviklet og satt opp triangelet langs dokken, på motsatt side av Aker Brygge, med totalt seks bygg. Fire av disse er boligbygg med salgsleiligheter, ett er boligbygg med utleieleiligheter og det siste er et næringsbygg. Av de planlagte 900 leilighetene på Tjuvholmen, ligger 170 av dem i dette byggetrinnet.

Uvitende arkitekter
Triangelet dannes av fronten mot dokken, med gateadresse Bolette brygge, Lille Stranden mot sjøsiden, og Tjuvholmen allé langs den gjennomgående hovedgata. Oppgaven hadde i seg selv ikke vært større enn at hele denne delen kunne vært tegnet av et arkitektkontor. Men det ble bestemt i forbindelse med utviklingen å dele tegnearbeidet mellom flere arkitekter. De seks byggene er tegnet av fire forskjellige arkitektgrupper. Selvaagbygg fordelte byggene mellom arkitektene, som ble enige seg i mellom om skillelinjer forhold til den overordnede planen. Arkitekt Kari Nissen Brodtkorb laget en grunnlagstegning for betongstrukturen, der hun på papiret gjennomførte de prinsippene arkitektene hadde blitt enige om. De fire arkitektgruppene har tegnet hvert sitt hus uten at de visste noe om de andre arkitektenes uttrykksform i de tilgrensende byggene.

– Det var spennende å presentere de forskjellige løsningene for arkitektenes tilgrensende hus, men vi synes det har blitt vellykket og at det passer bra sammen, sier Selvaagbyggs avdelingsleder Erling Langeland.

– Det kunne blitt uryddig med for mange variasjoner. Men resultatet har gitt et lekent og hyggelig uttrykk. Denne måten å gjøre det på har vært gjort før, men i byplanlegging i Oslo de siste årene er det et forholdsvis sjeldent fenomen, sier arkitekt Ola Mowe hos HRTB as.

Nye teknologi
Rene masser som ble gravd ut er brukt til utfylling andre steder på området. Byggene er fundamentert til fjell, med vanntette konstruksjoner, råbygg i stål og betong, og med en del bærende betongskiver. Det har fra byggherrens side vært lagt vekt på å ikke ta noen sjanser ved å eksperimentere med ukjent teknologi.

Men det betyr ikke at Tjuvholmen ikke bringer nye, viktige elementer inn på byggesiden; BubbleDeck har hittil ikke vært utprøvd i Norge, men systemet har vært i bruk på kontinentet med stor suksess. Det første bygget vi møter på Tjuvholmen, et kontorbygg på sju etasjer, er tegnet av arkitekt Kristin Jarmund. I dette hjørnebygget på 3000 kvm, erstatter BubbleDeck tradisjonelle løsninger med spennbetong, plattendekker eller hulldekker. Deler av betongen består av hule plastkuler med luft, med 40

- 50 prosent mindre vekt, men samme styrke og bæreevne.

Armeringsmengden også minskes, og det gir rom for større arkitektonisk frihet i utformingen av bygg med behov for store spenn. I tillegg har BubbleDeck komponenter som kan resirkuleres, og BubbleDeck Norway opplever en rivende utvikling med en enorm interesse for dette produktet.

Varierende uttrykk
Det feltet som nå står ferdig har tillegg til kontorarealene på 3000 kvm, boliger på 14.200 kvm og næringsarealer på 2900 kvm i første etasjene. Det første bygget vi møter på Tjuvholmen, fra den nye gangbrua over dokken, er et kombinert nærings – og kontorbygg på sju etasjer, og er tegnet av arkitekt Kristin Jarmund.

Et mellombygg på ni etasjer i Tjuvholmen allé, er tegnet av MAD Arkitekter og kjennetegnes med en spennende glassbesetning i fasadene. Det har 49 utleieleiligheter, der sju av disse er duplex-leiligheter, det vil si at enheten går over to etasjer. Åtte leiligheter er gjennomgående, resten er ut til en av sidene med en midtdelt korridor.

Ytterst, mot Olav Selvaags plass ligger et av arkitekt Kari Nissen Brodtkorbs to hjørnebygg. Dette bygget har åpninger av ulik karakter. De forskjellige elementene er lagvis forskjøvet, og fargevalget gir de enkelte delene av bygget ytterligere kontraster. Foruten næringsarealer i første etasje består det 10 etasjers høye bygget av 63 leiligheter med arealer fra 46 til 103 kvadratmeter.

Mahogny og kobber
HRTB arkitekter har tegnet to mellombygg, som orienterer seg mot øst og sydøst. Begge med store glasspartier for å gi utsikt og slippe lyset inn. Det maritime naboskapet vises ikke bare i refleksene fra vannspeilet, men også i materialbruken, med eksklusive mahognyfarger og med grønne kobberrammer. – Husene hadde en lik situasjon, og det var liten grunn til å gjøre dem forskjellig, forklarer arkitekt Ola Mowe.
Det siste bygget, på hjørnet ut mot sjøsiden og over mot Aker brygge, er Brodtkorbs andre bygg på Tjuvholmen. Bygget rommer leiligheter fra 40 til 103 kvadratmeter, fordelt på 10 etasjer. Hun har også i sin tid tegnet det motstående bygget på Aker brygge, og med en viss rett kan man påstå at hun med dette nye bygget fullfører en innramming av dokkområdet.
Selvaagbygg skrev kontrakt med Tjuvholmen KS på et tidspunkt da prosjektet ennå ikke var utviklet, og har derfor hatt en utvidet totalentreprise, med både utviklings- og gjennomføringsansvar. Det har ikke manglet på utfordringer, Tjuvholmen har et begrenset areal, med store aktører med omfattende byggevirksomhet på samme sted og logistikkutfordringer. – Det har vært en trang byggeplass, vi har jobbet tett, både til oss selv og til Veidekke på nabotomta. Men det har vært lite konflikt og diskusjoner. Sett nå i ettertid har det gått veldig bra, noe som skyldes stor grad av fleksibilitet hos alle parter, avslutter Selvaagbyggs Erling Langeland.

Tekst og foto: Trond Joelson