Tine Meieriet Bergen

På Espehaugen i Bergen har LAB Entreprenør ført opp et meieribygg på 18.000 kvadratmeter for Tine Meierier.

Fakta

Sted: Espehaugen

Prosjekttype: Nybygg, meieri

Entreprisekostnad LAB Entreprenør uten merverdiavgift: 310 millioner kroner

Totalkostnad uten merverdiavgift: Drøyt 700 millioner kroner

Bruttoareal: 18.000 kvadratmeter

Tiltakshaver: Tine Meierier

Prosjekt- og byggeledelse: ÅF Advansia

Totalentreprenør: LAB Entreprenør

Arkitekt: Arkitektene Astrup & Hellern

Totalrådgiver: Sweco

Underentreprenører og leverandører: Anleggsgartner: Magne Løvås l Solavskjerming: T Aasen Solskjerming l Rørlegger innv: Chr. M Vestrheim l Rørlegger utv; Bergen Rørteknikk l Elektro: Bergen Elteknikk l Ventilasjon: GK Inneklima l Automasjon: Schneider l Heis: Scan Heis l Sprinkler: Tore Eide l Gass-slukkeanlegg og bilvaskemaskin: Holta Håland l Porter og lastehus: Assa Abloy l Lås og beslag: Heikki Bruvik l Laboratorieinnredning: Torsvik Trevare l Kantinekjøkken: Foodtech l Ferdigbetong: Norbetong og Betong Vest l Asfalt: NCC

Bygget er tegnet av Arkitektene Astrup & Hellern med Sweco som totalrådgiver. LAB Entreprenør har ført opp bygget i en totalentreprise, og deres kontraktssum er på 310 millioner kroner, uten merverdiavgift. Total kostnad er på drøyt 700 millioner kroner, uten merverdiavgift. Byggestart var i august 2017, og bygget ble overlevert 4. juli i år. Lagerdelen ble først tatt i bruk og fra slutten av juli startet produksjon av melk og fløte.

Avansert teknikk

Prosjektleder Tor Stian Sletten i LAB Entreprenør forteller at en av de største utfordringene i prosjektet har vært de tunge tekniske løsningene i bygget.

– Både varme og kjøling har meget avanserte løsninger. Bygget må også tåle strenge mathygieniske krav, sier Sletten.

LAB Entreprenør praktiserte BIM under prosjektering og lean under oppføring av bygget.

Bygget rommer en lagerdel på cirka 8.000 kvadratmeter, produksjons-avdeling for melk, fløte og juice, administrasjonsfløy, frittliggende bygg for vask av store kjøretøy og et drivstoffanlegg.

Bygget ligger på en 70 måls tomt på Espehaugen, rett sør for Bergen lufthavn Flesland. Cirka 13.000 kubikkmeter faste masser er sprengt ut fra tomten. Da LAB Entreprenør startet byggearbeidet var tomten ferdig planert med komprimerte sprengsteinsmasser.

Produksjon og lager ligger i en rektangulær bygningsdel. Administrasjonen ligger i en fløy som er bygd ut diagonalt fra hovedkroppen i sørlig retning. Vaskehallen for store kjøretøy ligger i et eget bygg nordøst for meieribygget. Administrasjonsfløyen har to etasjer. I lager og produksjon er det en takhøyde på ti meter og fri høyde på åtte meter.

Stål og betong

Bærende konstruksjon består av stål og prefabrikkert betong, med noen plasstøpte sjakter. Kjelleren er i plasstøpt betong. Det har gått med 16.000 kubikkmeter ferdigbetong i konstruksjonene. Taket er flatt, isolert og tekket med takbelegg. En stor del av taket har solcellepaneler.

Lager og produksjon har yttervegger av sandwichelementer, mens administrasjonsfløyenhar glassfasader med solavskjerming av automatisk reguler bare skjermer. Etasjeskillerene er av hulldekker, og rundt bygget er det brystning av prefabrikkert betong.

Betonggulvet i lager og produksjon er stålglattet, slipt og impregnert. I administrasjonen er det parkett og belegg på gulv, systemvegger og systemhimlinger. I lagerdelen er det innervegger av sandwichelementer, mens et møterom har en vegg med panel av kanadisk drivtømmer.

Bygget har aluminiumsvinduer som skal være vedlikeholdsvennlige. Det er fullsprinklet, med unntak av tekniske rom som har gassbaserte slukkeanlegg (inergen-gass).

Lager og produksjon har totalt 50 dokkporter for lasting og lossing. Meieriet har egen avfallsstasjon med containere plassert på utsiden av bygget. Alle oppstillingsplasser for tyngre kjøretøy er i betong, slik at bilene ikke synker ned hvis de står lenge.

Områdene nær bygget har varmerør som skal tine is og snø. De asfalterte områdene har miljøasfalt levert av NCC.

Mer energieffektivt

Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med radiatorer og via ventilasjonsanleggene og er basert på fjernvarme og overskuddsvarme fra produksjonen. Bygget har tre kjølesystemer, og administrasjonsfløyen har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Da byggeaktiviteten var på topp var over 200 personer med. Tine Meieriet Bergen er ført opp uten fraværsskader.