Tine bygger landets største meieri på Jæren

Styret i Tine vedtok onsdag å starte prosjektering av landets største meierianlegg på Jæren, som skal erstatte fire mindre meierier i området.

 

Det nye meieriet skal håndtere 200 millioner liter melk om året og blir dermed landets største. Planen er at det skal stå ferdig i løpet av 2010. Investeringene er beregnet til i overkant av 1 milliard kroner, skriver Nationen.
Forprosjektet som nå skal starte, er beregnet å ta om lag et halvt år, og skal omfatte teknisk prosjektering, finansiering og lokalisering.

Foreløpig er det ikke bestemt hvor meieriet skal plasseres, men kommunene Hå, Time og Klepp har tidligere varslet sin interesse for å få meierigiganten lagt til sin kommune.

Visekonsernsjef Trond Smeby i Tine sier vedtaket viser en sterk framtidstro på melkeproduksjon og meierivirksomhet i Norge.

- Nå skal vi, dersom ikke noe uforutsett dukker opp i forprosjektet, Norges største, mest moderne og fleksible meieri på Jæren. Og dette med fleksibilitet er viktig. Ett anlegg er mer fleksibelt enn fire. Vi må ha fleksibilitet for den til enhver tid optimale produktmiks av ostetyper. Markedene endrer seg. Og det er ingen gitt å si hva slags preferanser og markedsbehov som er om 15 - 20 år. Derfor er det viktig at det nye meieriet kan tilpasse seg markedet på beste måte gjennom stor fleksibilitet, sier Smeby.