Tilstandskontrollør Signal Oppdal

Spordrift AS er et heleid datterselskap av Bane NOR. Etableringen ble gjort i forbindelse med konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av jernbanen. Selskapet har i overkant av 1.200 ansatte og en omsetning på 2 mrd kroner. Spordrift AS utfører drift og vedlikehold av jernbane og alt som står i naturlig sammenheng med dette. Virksomheten drives på en sikker, effektiv og miljømessig måte, samt etter forretningsmessige prinsipper.

Firma Spordrift
FylkeTrøndelag
Søknadsfrist02.08.2020

Vi står overfor en spennende fremtid der jernbanen er et tverrpolitisk satsningsområde. Vil du være med på reisen?

Spordrift AS er et nyetablert selskap og Norges største leverandør av drift, vedlikehold og fornyelse av banerelatert infrastruktur. Arbeidet vårt bygger på 150 års erfaring, fersk ekspertise og lokal tilstedeværelse i hele Jernbane-Norge. Spordrift er stedet for deg som vil jobbe med noe håndgripelig og samfunnsnyttig, sammen med kolleger som er stolte av jobben de gjør for at folk og gods kan komme trygt frem.

I Driftsområdet Oppdal søker vi etter Tilstandskontrollør for signal som vil være med å bidra til vår suksess. Som tilstandskontrollør har du ansvar for faglig kontroll innen ditt fag på strekningen. Er du den vi ser etter?

Arbeidsoppgaver

 • Holde oversikt og kontroll over at anleggene tilfredsstiller kravene til sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet
 • Følge opp uønskede hendelser og avvik
 • Holde driftsleder informert om tilstanden på tekniske anlegg på sin strekning
 • Sørge for at data generert ved kontroller og befaring blir lagt inn i BaneData
 • Bistå med nabokontakter og eksterne henvendelser
 • Initiere utviklingstiltak innen eget fagområde
 • Bistand til beskrivelse for vedlikehold
 • Bistand til mindre fornyelsesprosjekter
 • Faglig støtte, det kan gjelde både Spordrift og Bane NOR
 • Utskifting av dokumentasjon i tekniske anlegg
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Spordrift, samt øvrige aktører i sektoren

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som signalmontør med funksjonen sikkerhetskontrollør
 • God kjennskap til HMS
 • Førerkort klasse B
 • God erfaring med bruk av IKT, herunder BaneData
 • God skriftlig og muntlig fremstillingevne på norsk
 • Ønskelig at du er godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være motivert til å ta kurs for å bli godkjent
 • Yrkespsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting dersom du ikke er godkjent som HSV
 • Helseundersøkelse vil bli foretatt i forbindelse med eventuell tilsetting hvis ikke godkjent helsekontroll kan fremlegges. Du må oppfylle kravene i helsekravforskriften, hvor det stilles krav til blant annet syn, hørsel og fargesyn.

Personlige egenskaper

 • God vurderingsevne
 • Interesse og egenskaper innen fagområdet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Jobber nøyaktig, sikkert og systematisk
 • God sikkerhet- og risikoforståelse
 • Opptatt av faglig oppdatering
 • Bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Per tiden personalbillett på togreiser som Vy opererer i dag

Kontaktinformasjon

Egbert Jacob Holtrop

Driftsleder

94102422

Søk stilling

Vis flere stillinger: