AF Offshore Decom har spisskompetanse på fjerning og gjenvinning av offshoreinstallasjoner. Ved mottaksanlegget AF Miljøbase Vats i Rogaland, tar selskapet blant annet imot tusenvis av tonn med stål som i all hovedsak går til smelting og gjenbruk.
AF Offshore Decom har spisskompetanse på fjerning og gjenvinning av offshoreinstallasjoner. Ved mottaksanlegget AF Miljøbase Vats i Rogaland, tar selskapet blant annet imot tusenvis av tonn med stål som i all hovedsak går til smelting og gjenbruk.Foto: AF Gruppen

Tilnærmet null ombruk av offshorestål

I 2020 tilrettela AF Offshore Decom for gjenvinning av 22.000 tonn stål fra utrangerte offshoreinstallasjoner. Andelen ombruk er omtrent lik null.