Tillerlandet

Anleggsleder Dan-Inge Flobergseter (t.v.) og driftsleder Trond Lyse.Foto: Interiørfoto v/Michael Nøstvik EidFoto: Interiørfoto v/Michael Nøstvik Eid

Tillerområdet – der det tidligere var store jordbruksområder – fylles nå opp med ny boligbebyggelse. Et av bidragene til denne utviklingen har fått navnet Tillerlandet, og der er Veidekke Eiendom og OBOS gjennom det felles selskapet Sjetnan Nedre AS i ferd med overdragelsen av de siste av til sammen 117 boenheter i tre blokker, og 52 rekkehus fordelt på åtte rekker.

Fakta

Sted: Trondheim
Prosjekttype: Boliger
Størrelse: 117 leiligheter og 52 rekkehus
Byggherre: Sjetnan Nedre AS (Veidekke Eiendom/OBOS)
Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør
Kontraktsum: 370 millioner kroner (eks. mva.) (235 millioner for blokkene og 135 millioner for rekkehusene)
Leverandør elementbygg rekkehus: Støren Treindustri
Arkitekt: Arkitektkontoret Odd Thommesen
Rådgivere: RIB: Siv ing Danielsen
Underentreprenører/leverandører: Ventilasjon: Trondheim Luftteknikk l Rørlegger og sprinkleranlegg: Værnes l Badekabiner: Parmarine l Elektro: Sønnico l Maling: Sandå Stjørdal l Kjøkken: Aran Trondheim l Parkettleverandør: Byggmakker Proff l Taktekking: Mestertak Entreprenør l Blikkenslager: Dahle Blikk l Grunn- og utomhusarbeider: Tverås Maskin & Transport l Rekkverk: Brødrene Midthaug l Glass- og aluminiumsarbeider: Ratdal l Branndører, -tetting og røykluker: RH Prosjekt l Garasjeport: Windsor Door l Stål: Trondheim Stål l Heis: Reber-Schindler Heis l Nettingboder: Troax Nordic l Lås og beslag: Certego l Garderobe: Garderobe-Mannen

Utbyggerne har klart å skape et «luftig» område med god plass til fritids- og lekeområder både inne blant blokkene og rekkehusene, og også omkring. I tillegg finnes det flere parker, samt barnehager, skoler, kjøpesentre og til og med en kirke innen rimelig gangavstand.
Anleggsleder Dan-Inge Floberg-seter i Veidekke Entreprenør, som vi møter sammen med driftsleder Trond Lyse, er godt fornøyd med resultatet etter mange års arbeid med prosjektet. Arbeidet startet i 2013 og Lyse har vært med hele veien, mens Flobergseter kom inn i 2015.
Og de sier det har gått stort sett uten alvorlige problemer.
– Den største utfordringen har kanskje vært det som er det vanlige problemet for hele Tillerområdet, og det ligger vel i at det også kalles Tillermyrene. Mange andre utbyggere før oss har støtt på dette. For vår del har det blant annet resultert i at de tre blokkene står på pæler, og det sammen gjelder for en del av rekkehusene. For andre av rekke-husene har det vært nødvendig å bruke fyllmasse i grunnen, og i noen tilfeller har vi måttet gå hele åtte meter ned og erstatte med masse før husene kunne komme på plass, sier de.

Bra salg
Tillerområdet er blitt et populært område i rask utvikling, og det er en rekke prosjekter både i regi av Veidekke, OBOS og også andre utbyggere. Veidekke har hatt prosjektledelsen, med Veidekke Entreprenør som totalentre-prenør. Salget av leiligheter er det EiendomsMegler 1 Midt-Norge Nybygg som har tatt hånd om.
Ifølge Flobergseter har salget av enhetene i Tillerlandet gått greit, spesielt for de første blokkene og rekkehusene.
– Det gikk kanskje noe langsommere mot slutten, men etter hvert ble alt fylt opp, og det synes vi er bra, spesielt om vi sammenligner med den generelle utviklingen vi har sett i boligmarkedet i det siste, sier han.
Når salget har gått bedre enn forventet, til tross for en svært stor tilbudsside i prosjektmarkedet i Trondheim, mener Veidekke selv av det skyldes god markedsinnsikt og programmering.
– Jeg tror mye av suksessfaktoren ligger i at det er et kombinasjonsprosjekt med både leiligheter og rekkehus. Vi lager markedsanalyser fortløpende, og har lært oss hvordan vi kan tilpasse markedet underveis. Dette har blant annet ført til at vi har bygget boligene mer arealeffektive, for å gjøre det mer sannsynlig å treffe de ønskede kundegruppene, sier prosjektleder Anders Teodorsen i Veidekke Eiendom i Trondheim på selskapets nettsider.

Fornøyde kjøpere
Han er også godt fornøyd med tilbakemeldingene fra de som har fått de nye hjemmene sine der. Gjennomgående er det svært positive tilbakemeldinger, noe som burde vise at folk trives og liker det de har kjøpt.
– For den første blokken som ble tatt i bruk, blokk A, ble det gjennomført en undersøkelse som viste en kundetilfredshetsindeks på 82. Bransjegjennomsnittet er 71, og resultatet er det beste som er oppnådd i Veidekke i 2015, forteller han.
Prosjektet er for øvrig gjennomført i seks byggetrinn, med start for det første i juni 2013.

God variasjon
I tillegg til den relativt gunstige beliggenheten når det gjelder kommunikasjon og infrastruktur, er Tillerlandet omgitt av fine turstier, skiløper, store grøntarealer og store lekeplasser. Og i tillegg til det naturen selv byr på av muligheter, har Veidekke sammen med de andre utbyggerne i området lagt mye ned på å skape trivelige omgivelser.
Det er for eksempel bygget flere parkområder, og like inn til Tillerlandet ligger en stor park der det er kommet kunstneriske utsmykkinger i form av brukskunst. For eksempel er der bygget et utkikkstårn, der legges opp til utvendig pizzaovn og pilegrimsfigurer, alt kan benyttes fritt.
Akkurat når det gjelder pilegrimsfigurene er det også fristende å peke på siste etappe av pilegrimsleden fra Sverige til Nidarosdomen går gjennom området. Og i umiddelbar nærhet ligger til og med et kloster. Det er den katolske Birgittinerordenen som har bygget sitt nye kloster der. Det var ferdig i 2010.

Variert bomiljø
Kombinasjonen av leiligheter og småhus gir et stort mangfold, og Flobergseter forteller at det er god spredning og variasjon blant de som flytter inn i området:
– Her kommer både unge og eldre, enslige og barnefamilier. I de minste blokkleilighetene på omkring 40 kvadratmeter det det naturlig nok mest unge som flytter inn, men spesielt i rekkehusene er det et godt bomiljø for familier. Vi synes også å merke at mange av de som har kjøpt bolig her har hatt en eller annen tilknytning til Tillerområdet fra før, og at det er mange som vil tilbake hit etter å ha bodd andre steder i perioder. Men det kommer folk fra alle kanter, sier han.

Byggeteknisk
Når det gjelder det rent byggetekniske, er rekkehusene bygget i tre med elementer levert fra Støren Treindustri. Baderommene kommer som ferdige moduler, det gjelder for både blokkene og rekkehusene.
Blokkene er oppført i plasstøpt betong, og under de tre blokkene er det også støpt en sammenhengende parkeringskjeller. På toppen av blokkene er det store takterrasser, ved siden av at de har fått gode solvendte balkonger.
– Og balkongene er bygget uten søyler, forteller Flobergseter, som også forteller at selv om man har bygget etter kravene til standarden TEK 10, viser målinger at kravene i TEK 17 er fullt ut oppfylt.

Veidekke har også stått for infrastrukturen for hele området, det omfatter også et anlegg for søppelavsug. Leilighetene i blokkene varierer med BRA fra 45 til 120,5 kvm. Rekkehusene er i 2 etasjer samt kjeller i enkelte, med fire eller tre soverom. BRA varierer mellom 86 og 150 kvm.


Flere prosjekter