Tilbygg Prinsdal skole

DCIM\100MEDIA\DJI_0007.JPGProsjektleder Anette Dahl i Undervisningsbygg Oslo KF, byggeleder Tore Dahl i OPAK og prosjektleder Rune Bjørn Ekberg i Asker Entreprenør.
Picasa

Til skolestart i august kunne elevene ved Prinsdal skole i Oslo ta i bruk et helt nytt tilbygg i tilknytning til eksisterende skole. Tilbygget er et pilotprosjekt for bruk av massivtre for byggherre Undervisningsbygg.

Fakta

Sted: Søndre Nordstrand, Oslo

Prosjekttype: Skole, tilbygg

Bruttoareal: 1.350 kvadratmeter

Byggherre/prosjektledelse: Undervisningsbygg Oslo KF

Byggeledelse: OPAK

Generalentreprenør: Asker Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 52 millioner kroner

Arkitekt: Spinn arkitekter

Landskapsarkitekt: InBy

Rådgivere: RIB: Bjørnstad Prosjektering l RIE: Siv. Ing. Bolkesjø l RIV: Unionconsult l RIA: Asplan Viak l RIG: Stokkebø Kompetanse l RIBr: Roar Jørgensen

Underentreprenører og leverandører: Massivtre: Splitkon l Elektro: Hako Elektro l Rørlegger: Onsøy Rørleggerbedrift l Ventilasjon: Hamstad l Automasjon: Johnson Controls Norway l Grunnarbeider: Graving og Transportservice l Betongarbeider: Birger Pollen & Co l Tømrerarbeider: TKC Prosjekt l Stålarbeider: Metaweld l Riving: R3 Entreprenør l Heis: Heisplan l Maler: Bygg & Mal l Glass/aluminium: Alutek l Veggelementer: Ringsaker Vegg- og Takelementer l Vinduer: Lian l Gulvavretting: Gulventreprenøren l Taktekking: Protan Entreprenør l Innredninger: Sørlie Prosjektinnredninger l Branntetting: Firesafe l Oppmåling: Solli & Hoff l Blikkenslager: Follo Tak og Vedlikehold l Radonsikring: Radonmannen l Solskjerming: Kvint Blendex l Lås og beslag: Lås & Sikring l Foldevegger: Saxi Produkter

Bygget er totalt på 1.350 kvadratmeter fordelt på tre etasjer, og er utelukkende bygget i tre.

– Det er benyttet massivtreelementer, limtre og både fasader og tak er kledd i tre. I tillegg er det eksponert tre på innsiden av bygget. Det er kun benyttet betong i grunnplaten og som påstøp i gulv i teknisk rom i tredje etasje, med bakgrunn i lydkravene, forteller en fornøyd Anette Dahl, prosjektleder i Undervisningsbygg Oslo KF.

Påbygget er i tillegg et passivhus og er bygget etter kravene i Tek10. Utbyggingen er utført som en fossilfri byggeplass. Dette i seg selv har blitt gjennomført uten de store utfordringene.

Anette Dahl kunne i august overta bygget etter at Asker Entreprenør, avdeling Østfold, fullførte bygget som planlagt til skolestart.

Pilotprosjekt

– Dette prosjektet på Prinsdal er vår pilot på å bygge en skole i massivtre med høy andel tre i bygget. Å reise et bygg i tre etasjer med massivtre-elementer, fremfor stål og betong gir oss andre utfordringer som vi må løse, forteller hun. Hun peker på at dette spesielt gjelder vedlikehold og levetid, det å finne de robuste løsningene og hvordan løse lydkravene.

– Samtidig har vi jobbet med hvordan vi kan utnytte treet til å skape et godt innemiljø, hvordan redusere CO2-belastningen i detaljene og sist, men ikke minst, hvordan gjøre dette kostnadseffektivt, sier Anette Dahl.

Massivtre-elementene er eksponert på innsiden av skolebygget, mens utsiden er isolert og kledd med stående panel av varmebehandlet furu som er brannimpregnert.

– Vi har fått skolen vi ønsket oss, legger Anette Dahl til. Hun har hatt med seg Tore Dahl i OPAK som byggeleder i utbyggingen, som har vært til stede gjennom hele gjennomføringen.

– Det er blitt et godt prosjekt med mange gode kvaliteter, mener Tore Dahl.

Bygget inneholder seks klasserom med egen garderobedel og et spesialundervisningsrom for naturfag – samt kontorlokaler for skoleadministrasjonen. Det er etablert gjennomgang mellom nytt og gammelt bygg i alle etasjer. Det er i tillegg også gjort noen oppgraderinger i det eksisterende skolebygget.

De peker også på at Undervisningsbygg bruker avanserte teknisk anlegg med moderne styringsfunksjoner for å få til energieffektive og godt ventilerte rom.

– Det er sensorer som styrer CO2-overvåkningen, temperatur, lys samt ventilasjon i naturfagsrommet. Utvendig solskjerming styres ved hjelp av værstasjoner med overstyringsmuligheter. De tekniske anleggene blir en stadig viktigere del av byggene vi setter opp, og vi har hatt en dyktig ITB-koordinator på begge sider av bordet under gjennomføringen, sier Anette Dahl.

Generalentreprise

Asker Entreprenør har utført prosjektet i en generalentreprise. Oppdraget ble først lyst ut som en totalentreprise, men Undervisningsbygg fikk da kun én tilbyder på oppdraget og avlyste konkurransen. De la ut oppdraget på ny som en generalentreprise – og da ønsket hele seks tilbydere å ta på seg jobben, og Asker Entreprenør stakk av med seieren. Generalentreprisen har en verdi på cirka 52 millioner kroner.

– Kontrakten omfatter oppføring av et tilbygg i tre etasjer på 1.350 kvadratmeter i tilknytning til eksisterende hovedbygning på Prinsdal skole. Gjennomføringen har gått helt etter planen. Vi har selvsagt hatt noen utordringer underveis, men de er blitt løst etter hvert som de har dukket opp, sier prosjektleder Rune Bjørn Ekberg i Ø.M. Fjeld-eide Asker Entreprenør.

Byggingen startet 13. juni i fjor, og bygget sto klart til skolestart i august, som planlagt.

Asker Entreprenør har også hentet mye erfaringer med å bygge i mastivtre gjennom dette prosjektet.

– Vi har under byggingen merket at det har vært mindre støv som har gitt et annet inneklima under byggingen, sier Ekberg. De har i tillegg i stor grad benyttet precut-løsninger i oppføringen, som har gitt flere fordeler. Splitkon har levert massivtreelementene, som kommer fra Østerrike og Sverige.

– Vi har i all hovedsak benyttet oss av underentreprenører i utbyggingen, noe som har fungert bra i dette prosjektet, påpeker Ekberg.

Den største utfordringen har vært å sette opp et bygg av denne typen helt inntil en skole i full drift.

– Samarbeidet med skolen har gått meget bra, og vi har ikke hatt noen alvorlige hendelser i løpet av byggeperioden. Både skolen og vi på utbyggingssiden har vært flinke til å tilpasse oss. Skolegården har i prinsippet vært delt i to gjennom hele byggeperioden, sier Anette Dahl.

– Det mest kompliserte har nok vært trafikksituasjonen i området. Adkomsten til og fra skolen skjer via en smal, men i perioder likevel mye trafikkert vei. Veien er hovedadkomsten for elevene og tungtrafikken i tilknytning til utbyggingen må derfor tilpasse seg trafikkbildet – som spesielt på morgenen kan være travelt. Vi har likevel klart å løse dette bra, mener prosjektleder Ekberg.

Utomhusarbeidet gjenstår

Foruten selve tilbygget inkluderer prosjektet flere andre momenter, som blant annet å rive en midlertidig paviljong som er benyttet til undervisning gjennom en årrekke – og ikke minst byggingen av en ny ballbane med et nytt amfi og fornyingen av ulike deler av utomhusområdet ved skolen. Dette arbeidet pågår nå for fullt. Det skal asfalteres 3.300 kvadratmeter utomhusområde i høstferien.

– Utomhusarbeidene skal være fullført i november, legger Ekberg til.