Tilbudsåpning på Helgeland

Det var tilbudsåpning E6 på Helgeland i dag. Brødrene Brønbo hadde det laveste tilbudet.

Prosjektet har 5 km ny veg på strekningen Brenna–Kapskarmo i Grane kommune. I tillegg blir det bru og totalt 300 meter med private veger og avkjørsler.

- Nå skal vi kontrollregne på tilbudene som er kommet inn. Vi regner med at vi kan skrive kontrakt i midten av juli, og at det blir byggestart i september, sier byggeleder Steinar Lund. Arbeidet skal være ferdig 1. juli 2013.