Til sak mot utbygger

Ti leilighetskjøpere i prosjektet Nye Major går til søksmål mot utbyggeren Sørkedalsveien 9 as.

Kjøperne mener prosjektet ble forsinket og krever dagpenger, mens utbygger sier at kontrakten inneholder forbehold om ferdigstillelse.

Oslo tingrett har tidligere avslått å behandle saken som et gruppesøksmål fordi den mener at sakene ikke er identiske, men nå vil kjøperne likevel slå sine søksmål sammen.

- Nå bruker vi gamlemetoden, det vil si at saksøkerne kumuleres inn i stevningen, sier advokat Kristin Schjødt-Bitnes i Vogt & Wiig til Dagens Næringsliv.