Til kamp mot Iberiaskogsneglen

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen intensiverer kampen mot Iberiaskogsneglen. Regjeringen vil nå bruke ytterligere tre nye millioner kroner til blant annet forskningsformål for å få ned sneglebestanden her i landet.

 

 
 
 

Dette kommer i tillegg til de 1.6 millioner kronene som allerede er bevilget hvert år til forskning i perioden fra og med 2005 til og med 2008 og en omdisponering på en million kroner i kampen mot Iberiaskogsneglen.

Betydelig problem
- Sneglene har blitt et betydelig problem for svært mange. Vi går nå til kamp mot denne fremmedarten i norsk natur. Vi har engasjert Bioforsk, som i samarbeid med næring og forvaltning, skal komme opp med en samlet handlingsplan for håndtering og begrensning av Iberiaskogsneglen. Bioforsk har høy kompetanse på skadedyr på planter innen jord- og hagegruk og bekjempelse av disse, og vi satser nå på å gjøre noe med effekt på dette voksende problemet, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.