Tiedemannsjordet

Tiedemannsjordet

Prosjekttype: Boligblokker med 187 leiligheter
Kontraktssum eks mva: 350 mill kroner
BRAS: 14.000 kvm
Byggherre: Ferd Eiendom
Totalentreprenør: PEAB
Arkitekt: Scala Arkitekter
Byggherreombud: Optimo Prosjekt
Rådgivere: LARK: Nilsen Landskap - RIB, RIA: Dr.techn. Olav Olsen - RIV: Mercur - RIE: TMG-elprosjekt - RI Plattendekke: Betongprodukter Högsäter
Underentreprenører og leverandører: Elektro: Sæther Elektriske - Ventilasjon: Kolberg - Grunn: Romerike Maskin - Asfalt: Sentrum Asfalt - Armering og stålarbeider: Åkrene Mek. Verksted - Balkonger/Trapperekkverk: Rekon - Tektekking: Loggia Tak - Dører/ vinduer: Norgesvinduet - Aluminiumsfasader: Norske Metallfasader - Blikkenslager: Viggo Sandgrav - Mur, puss og flis: Mjøndalen Mur og Puss - Gulvavretting: Odal Gulventreprenør - Kjøkken/garderobe: Sigdal - Lås og beslag: Lås & Sikring - Himlinger trapper: Modulvegger - Himling: Bærum Byggmontering - Utomhusarbeider: Miljølandskap Anlegg - Balkonger og trapper: Con-Form - Pelearbeider: Seierstad Pelemaskiner 

Ferd Eiendoms første boligprosjektet ligger helt i randsonen av den omtalte Bilbyen, og har fått navnet Tiedemannsjordet.

Navnet knytter slektskapet til nabo Tiedemanns Tobakksfabrik, som eies av utbygger Ferd Eiendom. Tiedemannsjordet er på 12 mål og ligger inntil Hovinveien, tvers overfor hovedkontoret til Narvesen. Hesteskoformen dannes av to blokker, med en åpen side mot byen. Inne i hesteskoen er det i tillegg satt opp to rekker med fire byhus med fire leiligheter i hver. Peab, som er totalentreprenør, har bygget prosjektet i to byggetrinn. Dette skyldes Ferd Eiendoms ubegrunnede bekymring for et eventuelt tregt salg. Det første trinnet ble nemlig revet bort og trinn 2 ble dermed satt i gang før det første var ferdig. I alt skulle det være 193 leiligheter, men seks av leilighetene ble slått sammen, slik at det totale antallet endte på 187.

Blokkene, på fem etasjer over terreng, har to- til seksroms leiligheter som går fra 37 til 132 kvm. Det lett skrånende terrenget gjorde det mulig å anlegge leiligheter også i underetasjen i byggetrinn 2.

De 16 byhusene er på 130 kvm fordelt på tre etasjer, og har alle egen inngang og separate takterrasser. – I forhold til andre prosjekter er det stor variasjon i leilighetsutvalget, noe markedet tok godt i mot. Vi var veldig spente på interessen for byhusene, men disse var veldig populære, sier prosjektleder Kristin Opperud i Ferd Eiendom.

Under hele området har Peab gravd ut parkeringsanlegg i en etasje, på ca 9.000 kvm, noe som gir sjenerøse 380 plasser. Byggetrinn 1 ligger delvis på løsmasser og delvis direkte på fjell, trinn 2 er pelet til fjell. Bygningskroppene har plasstøpt betong med noe stål i gavlene. Dekkene utgjøres av plattenelementer. Peab fikk kontrakten med Ferd våren 2006, med byggestart rundt St. Hans samme år.

– Prosjektet har ikke hatt spesielle tekniske utfordringer. Det var passe byggetid, men det føltes allikevel stramt med tanke på den hektiske byggeaktiviteten og materialknappheten som var for et år siden, forteller prosjektsjef Finn Harald Ellingsen hos Peab. Som også nevner en markant forskjell fra tidligere år og til dagens arbeidsmarked. – Mangfoldet av nasjonaliteter på prosjektene krever en betydelig innsats og oppfølging for å kontrollere og sikre at oppgaven faktisk er forstått, understreker Ellingsen.

Inngangen til hesteskoens indre, avslører en skjermet idyll. Mellom rekkene av de Kardemomme-liknende byhusene, åpenbarer det seg et sjarmerende fellesområde. Det var lagt vekt på å bevare et stort tuntre, som sammen med plener, gangstier, sittebenker og lekeapparater gjør at det nesten er lett å glemme at vi befinner oss svært sentralt i Oslo. Tomteutnyttelsen er god, men sammen med arkitektoniske valg, materialvalg og fargesammensetninger har Scala Arkitekter og Ferd Eiendom klart å skape luft og frihet i det indre gårdsrommet.

– I planleggingsfasen var vi rundt og så på andre prosjekter som dimensjonsmessig kunne sammenlignes med Tiedemannsjordet. Det vi nå er mest fornøyd med er at vi har fått til passe store uterom i forhold til utnyttelsesgraden. En annen viktig del er at de nederste leilighetene har uteplass på bakken. Det å få være en del av bakkeplanet, er viktig for å skape trivsel og miljø, poengterer arkitekt Tarald Hemmen hos Scala Arkitekter.

Den populære beliggenheten gjorde tomta attraktiv også før bygging ble igangsatt. Planene om utbygging skapte noe furore da de først ble luftet i 1998. Nærmiljøet og enkelte stemmer i bystyret uttrykte bekymring for å miste grøntområder som det allerede var underskudd på. Jordet ble benyttet til ballspill og uorganisert lek, men også delvis brukt som parkeringsplass. Som en fullverdig bruksmessig erstatning, har Ferd anlagt to balløkker på 25 x 40 meter mot sørøst, hvorav den ene har kunstgress. Disse to banene utgjør en del av den fremtidige bydelsparken, Tiedemannsparken, som skal opparbeides. Utbygger har tatt på seg vesentlige utgifter i forbindelse med anleggelse av ny infrastruktur i området, samt kostnadene ved å få gravet ned de skjemmende høyspentledningene som gikk langs gangvei i øst.

Den nye Tiedemannsparken kommer garantert til å bli en fullverdig erstatter for det tidligere fotballjordet.

På Ensjø er det planlagt mellom 5 – 7000 nye boliger og Ferds tomtereserve utgjør vel 1500 av disse. Som en konsekvens vil området rundt Tiedemansjordet også gjennomgå store forandringer. Arealene til både Narvesen og Tiedemanns Tobakksfabrikk er regulerte til boligformål, og forhåpentligvis vil det behagelige førsteinntrykket fra Tiedemannsjordet være en smittekilde for de kommende prosjektene.

Tekst og foto: Trond Joelson 


Flere prosjekter