Tiedemannsfabrikken Felt E

Tiedemannsfabrikken Felt E, 15.1.2020. Boligprosjekt på Ensjø. Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS (Ferd Eiendom / Selvaag Bolig) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter LARK: Asplan ViakTiedemannsfabrikken Felt E, 15.1.2020. Boligprosjekt på Ensjø. Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS (Ferd Eiendom / Selvaag Bolig) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter LARK: Asplan ViakTiedemannsfabrikken Felt E, 15.1.2020. Boligprosjekt på Ensjø. Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS (Ferd Eiendom / Selvaag Bolig) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter LARK: Asplan ViakTiedemannsfabrikken Felt E, 15.1.2020. Boligprosjekt på Ensjø. Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS (Ferd Eiendom / Selvaag Bolig) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter LARK: Asplan ViakTiedemannsfabrikken Felt E, 15.1.2020. Boligprosjekt på Ensjø. Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS (Ferd Eiendom / Selvaag Bolig) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter LARK: Asplan ViakTiedemannsfabrikken Felt E, 15.1.2020. Boligprosjekt på Ensjø. Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS (Ferd Eiendom / Selvaag Bolig) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter LARK: Asplan ViakTiedemannsfabrikken Felt E, 15.1.2020. Boligprosjekt på Ensjø. Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS (Ferd Eiendom / Selvaag Bolig) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter LARK: Asplan ViakTiedemannsfabrikken Felt E, 15.1.2020. Boligprosjekt på Ensjø. Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS (Ferd Eiendom / Selvaag Bolig) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter LARK: Asplan ViakTiedemannsfabrikken Felt E, 15.1.2020. Boligprosjekt på Ensjø. Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS (Ferd Eiendom / Selvaag Bolig) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter LARK: Asplan ViakTiedemannsfabrikken Felt E, 15.1.2020. Boligprosjekt på Ensjø. Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS (Ferd Eiendom / Selvaag Bolig) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter LARK: Asplan ViakTiedemannsfabrikken Felt E, 15.1.2020. Boligprosjekt på Ensjø. Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS (Ferd Eiendom / Selvaag Bolig) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter LARK: Asplan ViakTiedemannsfabrikken Felt E, 15.1.2020. Boligprosjekt på Ensjø. Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS (Ferd Eiendom / Selvaag Bolig) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter LARK: Asplan ViakTiedemannsfabrikken Felt E, 15.1.2020. Boligprosjekt på Ensjø. Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS (Ferd Eiendom / Selvaag Bolig) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter LARK: Asplan ViakTiedemannsfabrikken Felt E, 15.1.2020. Boligprosjekt på Ensjø. Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS (Ferd Eiendom / Selvaag Bolig) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter LARK: Asplan ViakTiedemannsfabrikken Felt E, 15.1.2020. Boligprosjekt på Ensjø. Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS (Ferd Eiendom / Selvaag Bolig) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter LARK: Asplan ViakTiedemannsfabrikken Felt E, 15.1.2020. Boligprosjekt på Ensjø. Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS (Ferd Eiendom / Selvaag Bolig) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter LARK: Asplan ViakTiedemannsfabrikken Felt E, 15.1.2020. Boligprosjekt på Ensjø. Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS (Ferd Eiendom / Selvaag Bolig) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter LARK: Asplan ViakTiedemannsfabrikken Felt E, 15.1.2020. Boligprosjekt på Ensjø. Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS (Ferd Eiendom / Selvaag Bolig) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter LARK: Asplan ViakTiedemannsfabrikken Felt E, 15.1.2020. Boligprosjekt på Ensjø. Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS (Ferd Eiendom / Selvaag Bolig) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Arkitekt: Arcasa Arkitekter LARK: Asplan ViakVeidekkes prosjektleder og anleggsleder på Felt E, Stian Fredheim og Marte Heen.

Med disse 222 leilighetene i det andre trinnet har Veidekke Entreprenør i alt ferdigstilt 380 leiligheter i prosjektet Tiedemannsfabrikken øverst på Ensjø.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Boligblokker

Bruttoareal inkl. parkeringsetasjer: 22.125 kvadratmeter

Byggherre: Tiedemannsfabrikken AS

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Kontraktsum inkl. mva.: 449 millioner kroner

Arkitekt: Arcasa Arkitekter

LARK: Asplan Viak

Rådgivere: RIB: Seim & Hultgreen l RIG, Sprengningsrapport, Tiltaksplan, Bygningsbesiktigelse: Multiconsult l Oppmåling tekn. prosjektering: Exact l RIV og utførende: Assemblin l RIE og utførende: Romerike Elektro l RI Vent: Engenius l RIBR og RIByFy: Rambøll Norge l RIAKU: Brekke og Strand

Underentreprenører og leverandører: Armering: Celsa Steel Service l Avfallsanlegg: Namdal Ressurs l Badekabiner: Parmarine l Balkonger og trapper: UBAB l Betongarbeider og -pumping: Unicon l Blikkenslager: A. Hansen Gruppen l Byggheis / Alimak /brakkerigg / stillas: Ramirent l Byggevarer: Optimera l Gulvbelegg: Oslo Tapet og Gulvbelegg l Heis: OTIS l Himlinger: Arne Himling l Innerdører / Entrédører: Swedoor l Kjerneboring: Drillcon l Lås og beslag: Dorma Kaba l Maler: RK Bygg Norge l Parkett: Bo Andren Norge l Peling / spunting: Entreprenørservice l Plattendekker: Thomas Betong l Balkongrekkverk, trapperekkverk og glassfasade: Sagstuen l Sprengning-sarbeider: Norsk Fjellsprengning l Stålarbeider: Byemark Stål l Ståldører: Firesafe l Ventilasjon: Energima l Vinduer og terrassedører: Nordan

Størstedelen av terrenget for den nye byutviklingen på Ensjø ligger i en skål-form, som stiger opp mot Tiedemannsparkens tomteområde i nordøst. Det legger til rette for svært gode solforhold for de aller fleste leilighetene i de to trinnene.

Boligutviklingen i denne delen av Ensjø er et samarbeid mellom Ferd Eiendom og Selvaag Bolig, gjennom et 50/50 eierskap i Tiedemannsfabrikken AS. Ferd Eiendom eide tomteområdene gjennom sin tidligere tilknytning til JL Tiedemanns Tobaksvarefabrik. Da de tidligere produksjonslokalene på Bislet ble for små og uhensiktsmessige, ble et nytt anlegg bygget og tatt i bruk på Ensjø i 1968. De to boligtrinnene følger omtrent fotavtrykket til det gamle fabrikkbygget som ble revet høsten 2016.

Hjørnesteinsbedriften på Ensjø hadde hundrevis av arbeidsplasser. Det eneste industriminne som står tilbake er en høy fabrikkpipe og den gamle direktørboligen Petersborg. Pipa har Ferd Eiendom som grunneier lagt betydelige ressurser i å rehabilitere. Den 60 meter høye fabrikkpipa fremstår nå som et landemerke i den fremtidige Tiedemannsparken.

– Dette er jo en kvartalsutbygging, inntil store naboprosjekter som allerede er innflyttet og tatt i bruk. Når det gjelder utfordringer; et kjernetema i gjennomføringen var atkomsten fra tilliggende veier og anleggstrafikken som skulle gjennom hele Ensjøområdet, sier prosjektleder Christian Tømmernes i Selvaag Bolig, som har hatt byggherrerollen i denne utbyggingen.

To vinkelbygg

Tiedemannsfabrikken felt E er på mange måter en videreføring av det første trinnet, felt F, der siste overlevering skjedde i desember 2018. Felt E består av to vinkelbygg rundt et felles gårdsrom. I et underliggende parkeringsanlegg med 103 p-plasser, er 63 av dem plassert i et parkeringssystem med flåter. Tiedemannsfabrikken er tegnet av Arcasa Arkitekter.

Den lengste blokka mot vest og nord er på seks etasjer, mens blokka mot sør og øst trapper ned fra seks til fem og fire etasjer. Den lengste blokka har en stor felles takterrasse for samtlige leiligheter i begge byggene.

Det er i enkelte fasadepartier mot gateløp lagt inn karnappløsninger. Dette, sammen med tre forskjellige teglvarianter og aluminiumbeslag i enkelte partier, bidrar til å bryte volumer og gi liv til bygningsmassen.

Veidekke Entreprenørs prosjektleder Stian Fredheim var også med på Felt F. Han forteller at den bygningsmessige forskjellen på de to trinnene ikke er stor.

– Men i dette trinnet ønsket vi å få være litt tidligere med i prosjekteringen når det gjaldt å få selve bæresystemet og riktige spennretninger på plass. Vi har jo en standardisering i Veidekke, som gjennom våre prosesser skal bidra til å få utformet leilighetene på en mest mulig effektiv og byggbar måte, forklarer Fredheim.

Kvikkleire

– Grunnarbeidene medførte sprenging i bakkant i vest, men derfra og mot øst ble det peling ned til 20 meter. Veidekke har jo bygget i Gladengveien og kjenner grunnforholdene godt. Her er vi inne i det gamle bekkeløpet til Hovinbekken og støtte derfor på dårlige grunnforhold med blant annet kvikkleire, sier Fredheim.

Uten et system med flåteparkering hadde prosjektet vært avhengig av å ha parkering i to plan, noe som ville ha medført betydelige økte kostnader.

Fredheim forteller videre at overgangen fra sprengt fjell og peler ned til 20 meters dybde ble krevende å løse. P-kjelleren ligger under hele bygningsmassen, mens U2 kun ligger under en del mot vest.

– Peler står ikke i ro, som fundamentering på fjell gjør, den beveger seg noe. Betongen er ikke elastisk, samtidig som kjelleren ligger under grunnvannstand og skal være vanntett. Et svinn-riss i betongen ville kunne bli vannførende. Det ble vurdert hvor mye armering som skulle til, hva slags betong som skulle brukes, og hvor mange støpeetapper som skulle gjennomføres, forklarer Fredheim.

Utfordringene ble løst gjennom et samarbeid mellom Veidekke Entreprenør, RIB-en Seim & Hultgren og V-teknikk, som er Veidekkes kompetansesenter innenfor betongteknologi.

Mye i egenregi

Fredheim mener det har vært et suksesskriterium at Veidekke i egen regi har utført alle arbeidene innenfor grunn, betong, tømmer, mur, tegl og flis.

– Her har vi kunnet spille på hele Veidekkes register i de utførende fagene. Jeg tør påstå de har et annet eierskap til det som skal utføres; det har betydning for at Veidekke i fremtiden får eventuelle flere oppdrag. Ved at de er årvåkne på mer enn sitt eget fag, fungerer de også som en ekstra funksjonær på byggeplassen. Egne arbeidere er også en fordel når det skal planlegges en mer rasjonell flyt i produksjonen, fremholder Fredheim.

Når hele den tidligere «bilbyen» på Ensjø er omgjort til boligområder, vil de inneholde i overkant av 7.000 boenheter. Gjennom ti års engasjement på Ensjø for de store utbyggingsselskapene, står Veidekke for byggingen av mellom 1.400 og 1.500 leiligheter.

Flere av de fagansatte og funksjonærene har vært her i mange prosjekter over flere år. – Kontinuitet er ikke bare avgjørende for oss i Veidekke. Det har alltid bidratt til et godt samarbeid med de forskjellige byggherrene vi har hatt på Ensjø, også med Tiedemannsfabrikken i disse to byggetrinnene, understreker Fredheim.

– Salget i det forrige trinnet gikk bra, også dette trinnet har solgt helt etter boka, forteller Tømmernes. – Vi ønsker å selge helt frem til siste overlevering, og jeg regner med at vi er ferdigsolgt ved siste overlevering 31.3.

– Samarbeidet med Veidekke har fungert veldig bra, det har vært et tillitsforhold fra begge sider. Selv om vi som byggherrer og Veidekke formelt ikke har hatt en samarbeidsavtale, har det i praksis fungert slik, avslutter Tømmernes.