Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Tidenes største utlysning for innovasjon i offentlig sektor

Forskningsrådet lyser ut 185 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, der kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter samarbeider med forskere om å løse samfunnsutfordringer.

Det er offentlig sektor selv som skal bidra med problemstillingene og gjennom samarbeid med forskere utvikle løsninger på sine egne utfordringer.

- Nøkkelen til å få mest mulig igjen for innsatsen er å forske med offentlig sektor snarere enn dem. Det er kommunene selv som kjenner best hvor skoen trykker. Når de samarbeider med forskere om innovasjon blir det lettere å skalere opp og spre gode løsninger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Utlysningen åpner for prosjekter innenfor en rekke temaer fra mange sektorer og tjenesteområder, men prioriterer særlig innovasjon innen helse- og velferdstjenester, utdanningssektoren, transport og digitalisering.

Vil ha dobbelt så mye samarbeid

Fornyelse i offentlig sektor er blant hovedprioriteringene i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Tidligere i år delte Forskningsrådet ut 130 millioner til over 50 kommuner som søkte om innovasjonsprosjekter i fjor høst. Årets utlysning er på rekordhøye 185 millioner kroner.

- Det foregår masse god innovasjon i norske kommuner i dag, men bare 15 % av kommunene oppgir at de har samarbeidet med forskere om sin siste innovasjon. Det tallet burde vært mye høyere og det er akkurat det vi ønsker denne utlysningen vil gjøre noe med, sier direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

En fersk rapport Menon har laget for Forskningsrådet viser at samarbeid mellom forskere og offentlig sektor øker kvaliteten på innovasjonene, fører til at en større del av prosjektene realiseres, øker tilfredsheten blant de ansatte og hever kompetansen til alle involverte.

Utdanning og nye velferdstjenester

Utdanningssektoren er ett av de prioriterte områdene i årets utlysning.

- Barn lærer mer når de har det bra. Vi skal ha en skole der barn trives og har dyktige og trygge lærere, men vi trenger stadig mer kunnskap om hvordan vi gjør dette på best mulig måte. Forskningsbaserte innovasjonsprosjekter gir eiere av barnehager, grunnskoler og videregående utdanning mulighet til å søke om støtte til ulike utfordringer og behov i utdanningssektoren, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Et annet prioritert område er å utvikle nye helse- og velferdstjenester.

– Eldrebølgen kommer samtidig som innbyggernes forventninger til offentlige tjenester stiger. Da må vi løse oppgavene smartere og bedre. Innovasjonsprosjekter kan sikre et godt samarbeid mellom offentlig sektor og forskere, slik at vi skaper best mulig tjenester til innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Fristen for å sende inn søknad om innovasjonsprosjekt i offentlig sektor er 25. september.