Tidenes nest høyeste asfaltvolum

Asfaltentreprenørene produserte 7,665 millioner tonn asfalt i 2019.

Det er litt opp fra 2018 da det ble produsert 7,534 millioner tonn asfalt, men rekorden fra 2017 på 7,804 millioner tonn blir stående. Totalvolumet for 2019 er det nest høyeste som er registrert.

Det viser tall fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Asfaltallene viser at volumet for lavtemperaturasfalt (LTA), er  det høyeste som er registrert. Asfaltentreprenørene produserte i alt 1,740 millioner tonn LTA i 2019. Det er en bra oppgang sammenlignet med 2018 (1,339 millioner tonn), men Arne Aakre, avdelingsleder vei og bane i EBA, kan allikevel ikke si seg helt fornøyd.

– Målsetningen var 30 prosent LTA i 2019. Det målet ble ikke nådd, men fortsatt står målsetningen om 40 prosent LTA for 2020. EBAs medlemmer har nå utstyr for produksjon av LTA ved nesten 80 prosent av fabrikkene, så kapasiteten for å produsere LTA er på plass, kommenterer Aakre.