Hålogalandsveien går blant annet gjennom Gullesfjord-krysset der E10 møter rv. 85 til Sortland. Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen.

- Tiden er overmoden for å dele opp Hålogalandsveien

LNS-sjef Frode Nilsen mener det kan komme noe godt ut av koronakrisen hvis OPS-prosjektet Hålogalandsveien blir delt opp i mindre kontrakter.

Statens vegvesen jobber fortsatt med konkurransen om OPS-kontrakten for E10/ rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt (Hålogalandsveien). Prosjektet omfatter en strekning på 82 kilometer fordelt på 55 kilometer tofeltsvei og 27 kilometer tunneler. Prosjektkostnaden er estimert til cirka ni milliarder kroner, og Statens vegvesen regner med at prosjektet vil bli lyst ut markedet i andre halvdel av 2020.

Kritisk

Konserndirektør Frode Nilsen i LNS.

Konserndirektør Frode Nilsen i LNS, er blant de som har vært svært kritisk til at dette gigantprosjektet ikke blir delt opp i mindre kontrakter som er bedre tilpasset det norske entreprenørmarkedet. LNS-sjefen har store problemer med å forstå hvorfor man skal gå ut i markedet med en kontraktsstørrelse som nærmest er uoppnåelig for norske eller nordiske aktører. Nå mener han koronakrisen bør blåse nytt liv i debatten rundt måten Hålogalandsveien skal bygges ut.

– Tiden er overmoden for å dele opp Hålogalandsveien slik at også norske aktører får være med på å konkurrere om dette prosjektet. Jeg håper både byggherrer og ikke minst politikere nå ser hvor viktig det er å ha en stor og solid anleggsnæring i Norge. Det er viktigere enn noen gang at prosjektene går til norske entreprenører, sier Nilsen.

– Jeg mener det er mulig å gjennomføre dette som OPS-prosjekt selv om man deler det opp i flere parseller. Det handler bare om politisk vilje for å få dette til, tilføyer han.

– Må kjenne sin besøkelsestid

Nilsen har fått med seg nyheten om at Nye Veier vurderer å dele opp kontrakter for å treffe en større del av entreprenørmarkedet i den krevende tiden landet er inne i. Han mener utspillet er positivt for norsk anleggsnæring og håper koronakrisen også får Statens vegvesen til å tenke seg om ved Hålogalandveien-prosjektet.

– Hvis Statens vegvesen kjenner sin besøkelsestid og deler opp Hålogalandsveien i mindre kontrakter, så kommer det noe godt ut av denne krisen, fastslår Nilsen.

Får støtte av Senterpartiet

Senterpartiet har lenge jobbet for at norske

Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen. Foto: Stortinget.

samferdselsprosjekter skal deles opp på en måte som både er tilpasset og som styrker norsk anleggsbransje. Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen, støtter Frode Nilsens utspill. Hun peker på forslaget for å styrke norsk anleggsbransje som ble fremmet i Stortinget tidligere i år, og som nå ligger i komiteen til behandling.

– Vi har lenge vært tydelige på at en oppdeling av store kontrakter, som Hålogalandsveien, vil styrke norsk anleggsbransje. Det er viktig, og vi har fremmet forslag for å styrke norsk anleggsbransje i Stortinget. Dette forslaget inneholder akkurat dette poenget, skriver Mossleth i en e-post til Byggeindustrien.

Hun er imidlertid bekymret for at regjeringen ikke vil bruke denne anledningen til å styrke norsk anleggsbransje, og viser til statssekretær Ingelin Noresjø i samferdselsdepartementet, som i en sak på NRK var skeptisk til oppdeling av Hålogalandsveien.

Ifølge Noresjø vil det å dele opp Hålogalandsveien-prosjektet ha flere negative konsekvenser, blant annet vil en oppdeling medføre at store deler av prosjektet må planlegges på nytt.

– Det er dermed lite sannsynlig at det i hele tatt kan gjennomføres som et såkalt OPS-prosjekt, dersom oppdelingen skal tilpasses en bestemt størrelse, sier Noresjø til NRK.

– OPS-markedet er europeisk

Bettina Sandvin, avdelingsdirektør for kontrakt og marked i Statens vegvesen, divisjon utbygging.

Også Bettina Sandvin, avdelingsdirektør for kontrakt og marked i Statens vegvesen, divisjon utbygging, står på at Hålogalandsvegen-prosjektet vil bli gjennomført som planlagt.

– Statens vegvesen har lang tradisjon for å legge til rette slik at vi treffer det norske markedet i våre konkurranser. Når det gjelder OPS spesielt så er markedet europeisk. Vi har i realiteten ikke et norsk OPS-marked selv om vi har norske aktører som kan konkurrere i dette markedet, skriver Sandvin i en SMS til Byggeindustrien.