Foto: Statsbygg

Thorendahl rehabiliterer taket på Oslo fengsel

Statsbygg har inngått en avtale med Thorendahl AS om å rehabilitere taket på Oslo fengsel avd. A - også kjent som Botsen.

Rehabiliteringen av taket skal gjennomføres i to faser. Den første, som omfatter taket over tre fløyer, igangsettes nå og gjennomføres i løpet av 2018. Fase to består av utbedring av de øvrige takkonstruksjonene, og starter våren 2019. Resultatet blir en omfatte utbedring av hele taket på fengselet, som er på rundt 4500 kvadratmeter.

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise med samspill i første fase. Prosjekt-formen legger til rette for at totalentreprenører og Statsbygg sammen kan finne fram til de beste løsningene når det gjelder fremdrift, økonomi og kvalitet.

Thorendahl eies av MTH, som er en del av AF gruppen.
- De har satset bevisst på egenproduksjon og faste ansatte. Det sikrer høy kapasitet og forutsigbarhet. MTH eier også Storo Blikkenslagerverksted, som vil bli benyttet som underentreprenør. Det sikrer svært god kontroll og transparens i alle ledd, heter  det i en pressemelding fra Statsbygg.

Statsbygg er veldig fornøyde med at Thorendahl i stor grad bruker fast ansatte i sitt arbeid.
- Vi i Statsbygg ønsker en byggenæring med flere faste ansatte og ser derfor positivt på samarbeid med bedrifter som har dette som en klar ambisjon for sin virksomhet, forteller byggherredirektør i Statsbygg, Synnøve Lyssand Sandberg.

Oslo fengsel er vernet og utbedringen vil skje i tett dialog med Byantikvaren og Riksantikvaren.

- Taket skal istandsettes, samtidig som det ikke skal gå ut over de historiske verdiene som ligger i byggene, sier Sandberg. - Istandsettingen av taket er en forutsetning for at bygningene kan bevares, legger hun til.

Statsbygg har, etter at de overtok de offentlige fengselsbygningene fra staten i 2009, kontinuerlig arbeidet for å forbedre bygningsmassen, da denne var i veldig dårlig forfatning.