Thereses gate 30

En gammel parkeringsplass i Thereses gate på Bislett har det siste året blitt transformert til et innbydende leilighetsbygg, med næringslokaler over og under bakken og en ny bydelspark i bakgården.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Leilighetsbygg med næringsdel

Bruttoareal: Cirka 5.000 kvadratmeter

Byggherre: Thereses Gate 30 AS

Totalentreprenør: WK Entreprenør

Kontraktssum eks. mva.: 81,5 millioner kroner

Arkitekt: Stark Rød-Knudsen arkitekter

LARK: Landskaperiet

Byggherreombud: Siv. ing. Jan Krogstad

SHA-koordinator: Unionconsult

Rådgivere: RIB: Nyvoll Consult l RIG: Sweco l RIE: Ekom l RIV Vent: Ventistål l RIV Næring Ventilasjon: Randem & Hübert l RIV Rør: UnionConsult l RIAKU: Norconsult l RIBr: Brannsafe l RIByFy: MOE l Grunn og miljø: COWI l Nabolagskartlegging/tilstandsanalyse: BER Byggteknisk Rådgiving

Underentreprenører og leverandører: Elektro : Fetsund Elektro l Ventilasjon bolig: Søran l Ventilasjon næring: Randem & Hübert l Stikning og oppmåling: Geomatikk l Grunnarbeider: Firing & Thorsen l Baderomskabiner: Norac l Spunt og peling: Entreprenørservice l Flis og natursteinsarbeider: BBM Norge l Gulvavretting: Oslo Gulvavretting l Byggevarer: Optimera l Vinduer: Lian trevarefabrikk l Heiser: Orona l Maler: Malermester Dema l Fuging: Fugemesteren l Taktekking: Protan Entreprenør l Betong: Befenor Construction l Systemhimling: Akustikk Pro l Lås og beslag: Lås og prosjekt l Boder: Garantell l Blikkenslager: Follo Tak og Vedlikehold l Utomhus: Sport og Grøntanlegg l Fjernvarme: ENWA l Pussearbeider: ABC pussteknikk l Tømmer: Building Block l Stål: Nils Løff l Prefab elementer: Thomas Betong l Rørlegger: Vito l Rekkverk: GBS Produkter l Branntetting: Christiania Brannteknikk l Gulv/laminat: Parkettpartner l Skyvedører: Gilje Tre l Glassfasade: Frontal Aluminium l Innredning byggteknisk Kiwi: Byggmester Neteland AS l Elektro Kiwi: Torshov Elektro l Kjølesystemer Kiwi: CoolTeam

Vis-a-vis Vinmonopolet i Thereses gate var det i mange år en tomt som mange mente kunne benyttes bedre enn ved bare å huse parkeringsplasser og en dekkbutikk. For fire år siden kjøpte dagens eier, Thereses gate 30, og nå står det som må betegnes som et vellykket infill-prosjekt, med samme adresse som byggherreselskapet, klart.

– Da vi kjøpte tomten, lå det et litt mindre prosjekt klart til å utvikles på her. I samråd med en ny arkitekt så vi på hvordan vi kunne utnytte mulighetene som lå her enda bedre, ved å bygge under et område som var regulert til friområde i bakgården. Vi kom til enighet med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune om dette, mot at vi etablerte et nytt parkområde over bakken, sier byggherre Jan Terje Skalmerud i Thereses Gate 30 AS til Byggeindustrien.

Prosjektet går over tre gårds- og bruksnummer, men Skalmerud satt selv som eier av to og dem. Også den andre gårdeieren syntes dette var en god ide, og ble med på utviklingen og park-prosjektet.

– Det viktige her er at dette er et infill-prosjekt som beholder fasadelivet begge veier. Vi har brukt det klassiske grepet å binde sammen to gårder med et indre gårdsrom, forklarer arkitekt Per Gunnar Rød-Knutsen i Stark Rød-Knudsen arkitekter AS.

Tilpasset gaten

Thereses gate 30 var et av de første prosjektene som ble ført opp etter den nye kommuneplanen i Oslo.

– Det var spesielt viktig at det nye bygget tilpasset seg høydene i Thereses gate. Vi gikk flere runder med Plan- og bygningsetaten, og illustrerte flere måter og scenarioer. Resultatet ble så bra at kommunen har sagt at dette er eksempel på hvordan de vil at det skal gjøres, forteller arkitekten.

Kort fortalt har man blitt enige om å beholde de vertikale føringene man finner i byggene langs Thereses gate. Samtidig vil man vise at det er et nytt bygg, og har gjort enkelte tilpasninger i fasaden, blant annet felter med fasade-plater med treutseende, som gjør at arkitekturen ser moderne ut.

Hva gjelder høyder, er den forskjellig på de to bygningskroppene. Den delen av bygget som henvender seg mot Thereses gate har en inntrukket sjette etasje, mens delen på andre siden av gårdsrommet mot Bolteløkka skole har både full sjette og syvende etasje.

Trang tomt

Det er WK Entreprenør som har hatt totalentreprisen på prosjektet. De startet opp i juli 2016, og forteller om et pro-sjekt med mange kjente løsninger, men også noen utfordringer.

– Det er plasstøpt betong i de to kjeller-etasjene, og derifra og opp er det platten-dekker. Bæringen er i stål og platten-dekker, med skall- og brannvegger mot nabobyggene. Utvendig er det et system av prefabrikkerte ytterveggselementer. All rørføring er innstøpt over platten-dekkere, og alt er der det skal være, forteller anleggsleder Truls Holten Næsje i WK Entreprenør.

Allikevel har det vært noen utfordringer. I forkant av prosjektet måtte man legge nesten 80 meter av Bislettbekken, som går under tomten, i rør. Dette ble gjort i et samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, og alle aktørene er enige om at dette ble en god løsning. Da var tomtens plassering og bygge-plasslogistikken en større utfordring.

– Vi har jobbet veldig tett på naboene, klin inntil de andre byggene. Blant annet måtte vi helspunte kun 40 centimeter fra nabobyggene. Det er også en trang tomt med tanke på leveranser og logistikk, så alt ble planlagt på timen. Hvis bade-romskabinene kom en time for tidlig, så måtte de vente, legger han til.

På toppen av dette utførte Sporveien en omfattende rehabilitering av Thereses gate i byggeperioden. Dermed gikk mye av logistikken inn fra andre siden av prosjektet. Dette fungerte fint, men her måtte man også ta hensyn til elevene på Bolteløkka skole – som ligger like bak det nye prosjektet.


Næring og parkering under jorden

Entreprenøren er nå i ferd med å ferdigstille parkområdet i bakkant av prosjektet. Her har et område preget av viltvoksende vekster og utfordringer med overvann, blitt erstattet av en park naboene lengter etter å ta i bruk. Parken har tilkomstmulighet både fra Thereses gate gjennom en passasjei bygget, fra Sofies gate og fra Eugenies gate.

Vellykket må også den underjordiske løsningen sies å være. Opprinnelig var det meningen at de to etasjene under bakken skulle huse parkeringsplasser. Nå er det kun den nederste underetasjen som er satt av til parkering. I etasjen over, men fortsatt under bakkeplan, har en stor Kiwi-butikk etablert seg. Der hvor nedkjøringen til parkeringskjelleren skulle vært, er det rulletrapper ned i dagligvarebutikken. Løsningen for den nye parkeringskjelleren har vært å knytte seg til en eksisterende innkjøring til et annet anlegg fra Eugenies gate.

I næringslokalene på bakkeplan har allerede Plantasjen etablert seg med blomsterbutikk, og butikken har også fått tillatelse til å ha et utsalg i bydelsparken bak. I tillegg kommer det snart et serveringssted som vil tilby asiatisk mat.

Resten av bygget består av 32 utleieleiligheter og fire hybler. Hyblene er minst, og mest populære, med 20 kvadratmeter, og øverst ligger de største på rundt 120 kvadratmeter over to etasjer med terrasser på begge plan. Øverst har man etablert en takterrasse som alle beboerne kan benytte.

– Det har blitt et prosjekt man kan være stolt av, sier utbygger Skalmerud, og både arkitekt og entreprenør sier seg enige.