Tettere samhandling

De ulike leddene i byggenæringen spiller alle en viktig rolle i gjennomføringen av et prosjekt, uansett om det er innen bygg eller anlegg. Partene er avhengige av hverandre, men tradisjonelt har ikke samarbeidet mellom de ulike leddene vært god nok. Det kan skape mange utfordringer, men heldigvis har tingene utviklet seg, og nå er mer ustrakt samarbeid noe som stadig ser ut til å bre om seg.