Tett mellom Mika og L. Nilsen

Ved anbudsåpningen på Rv 55 Stedjebergtunnelen i Sogndal er Mika AS knapt en halv million lavere enn Leonhard Nilsen & Sønner.

Det skiller 471.000 kroner mellom laveste anbyder Mika (102.779 og Leonhard Nilsen & Sønner (103.250) millioner kroner. Så følger Skanska Norge (108.112) og Veidekke Entreprenør (114.145) millioner kroner. Prisene er som forventet, opplyser prosjektleder Susanne Svardal i Statens vegvesen Region vest. Arbeidene omfatter 2,1 km tunnel, 1,2 km vei, 0,6 km gangvei og ca 150 000 kbm sjøfylling og plastringsarbeid. Anleggsstart er i august med ferdigstillelse i mai 2007. Fosse Maskin og Transport skal ferdigstille forskjæringene til tunnelen før sommerferien.