Bærekraftsrådgiver Kristoffer Grøv i Anlegg Øst Entreprenør og prosjektleder Mathilde Knobel Christensen i Hafslund benyttet sjansen til å ta bilder til sosiale medier. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen
Bærekraftsrådgiver Kristoffer Grøv i Anlegg Øst Entreprenør og prosjektleder Mathilde Knobel Christensen i Hafslund benyttet sjansen til å ta bilder til sosiale medier. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

Tester ut hydrogen når de bygger miljøgata i Gran

Dette er trolig første gang i verden at en byggherre bruker hydrogen til å lade elektriske anleggsmaskiner i et veiprosjekt.

Tirsdag fikk klima- og miljøministeren Andreas Bjelland Eriksen innføring i den elektriske veibyggingen på Hadeland sammen med 50 skoleelever på Hadeland videregående skole.

– Hydrogen kan gjøre alle veiprosjekt elektriske. Slik kan vi fjerne utslipp av klimagasser fra veiprosjekter hvor det blir for kostbart å føre fram høyspent strøm for å etablere ladestasjoner, sier prosjektleder Pål-Steinar Karlsen i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland.

15 prosent av CO2-utslippene i Norge kommer fra bygg- og anleggsbransjen. Det er derfor viktig med tiltak for kutte CO2 i utslippene fra veiprosjekt. Samtidig har Vegvesenet bestemt at alle anleggsmaskiner i nye kontrakter etter 2027 skal være utslippsfrie. Det er et viktig bidrag for å nå målet om 55 prosent mindre CO2-utslipp sammenlignet med 1990.

Alle maskiner er elektriske

Statens vegvesen og Anlegg Øst Entreprenør, har siden nyttår arbeidet med den nye miljøgata i Gran. Sammen har de fått med seg Hafslund som sørger for ladeinfrastruktur. Samtlige gravemaskiner og lastebiler er alle elektriske. Det er første gangen i et veiprosjekt.

– Vi har hatt noen innkjøringsproblemer på anleggsmaskiner og ladeutstyr. Nå er vi opp og nikker, sier Karlsen.

Miljøgata på Gran er pilotprosjekt for utslippsfritt anleggsarbeid med støtte fra Samferdselsdepartementet. Det er viktig å teste ut ny teknologi. Anlegg Øst Entreprenør, Vegvesenet og Hafslund har derfor lagt inn godt med ekstra tid for å kunne løse utfordringer underveis.

– Som dieselaggregat, men uten støy

Anleggsmaskinene får strøm fra en nettstasjon, to stasjonære hurtigladere og elleve mindre ladere bak anleggsgjerdet i sentrum. Tre mobile batterihengere sørger for lading ute i anlegget.

Før påske ble den hydrogendrevne tungbilladeren montert. Brenselscellen er den samme som sitter i den hydrogendrevne personbilen Mirai fra Toyota.

– Hydrogenstasjonen fungerer som et godt gammeldags dieselaggregat, men uten støy og CO2 -utslipp. Det gjør at hydrogen kan være en løsning for vegbygging uten utslipp av CO2 i områder hvor det blir for kostbart å føre fram anleggsstrøm, sier Mathilde Christensen, prosjektleder i Hafslund.

Det er selskapet NAPOP (Not a part of the problem) i Vikersund som leverer og drifter hydrogen-ladepunktet.

- Vegvesenet gjør en viktig jobb for å nå klimamålene før 2030, sa klima- miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Han fikk informasjon om arbeidet fra prosjektleder Pål Steinar Karlsen og bærekraftdirektør Gina Ytteborg i Statens vegvesen. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen
- Vegvesenet gjør en viktig jobb for å nå klimamålene før 2030, sa klima- miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Han fikk informasjon om arbeidet fra prosjektleder Pål Steinar Karlsen og bærekraftdirektør Gina Ytteborg i Statens vegvesen. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

Foreløpig dyrere enn vanlig strøm

Prosjektleder Pål-Steinar Karlsen i Statens vegvesen forteller at de får ut om lag 100.000 kWh strøm fra hydrogen. 

– Hydrogenstrømmen er i dag mye dyrere enn den som kommer fra strømnettet. Prisene vil gå ned med større kvanta. I et større regnestykke må vi ta med kostnadene med å føre fram strøm til et veganlegg utenfor den elektriske allfarvegen, sier Karlsen.