Anleggsmaskin legger Sigs i Lyngdal. Foto: Lisa Ravna Rørmoen, Screen story/Nye Veier
Anleggsmaskin legger Sigs i Lyngdal. Foto: Lisa Ravna Rørmoen, Screen story/Nye Veier

Tester ut avfallsprodukt fra industrien ved bygging av ny E39 i Lyngdal

Silica green stone(SiGS) er et biprodukt fra produksjonen av mangan ved Eramet i Kvinesdal. Det er første gang at materialet testes på en vei med trafikkmengden som er på E39 gjennom Lyngdal

Det er Nye Veier som nå har fått klarsignal til å teste ut SiGS, som forsterkningslag på en 200 meter lang del av E39.

- Bruk av denne typen materialer er å ta i bruk en ressurs, som vi i dag ikke bruker. Nye Veier er en pådriver og fornyer i arbeidet med å utvikle hvordan vi bygger veier. Vi er kjempefornøyde med at Vegdirektoratet nå åpner for permanent bruk av denne type materialer. Det skjer med en oppdatering, som kommer i løpet av sommeren, sier Anne Stine Johnson, som er leder for teknologi og fag i Nye Veier.

Anne Stine Johnson leder teknologi og fag i Nye Veier Foto: Lisa Ravna Rørmoen, Screen story/Nye Veier
Anne Stine Johnson leder teknologi og fag i Nye Veier Foto: Lisa Ravna Rørmoen, Screen story/Nye Veier

Finansiert av «Grønn plattform»

Bruk av SiGS er å ta i bruk en tidligere ressurs som nå lagres på deponier. Testen gjøres i regi av prosjektet Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging. Prosjektet er finansiert av midler fra «Grønn plattform», og finansieringen er et nødvendig virkemiddel for å utvikle denne type løsninger. Det er Nye Veier som er prosjekteier og Via klyngen som driver prosjektet.

Vegdirektoratet, Nye Veier, Eramet og arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland og SINTEF stiller seg bak de samme målene for testen: Reduserte klimagassutslipp, økt gjenbruk og sirkulær økonomi i veibyggingen. At regelverket legger til rette for økt effektivitet og bærekraft er viktig for Nye Veier.

Lastebil fra TT anlegg legger Sigs på E39 i Lyngdal. Foto: Lisa Ravna Rørmoen, Screen story/Nye Veier
Lastebil fra TT anlegg legger Sigs på E39 i Lyngdal. Foto: Lisa Ravna Rørmoen, Screen story/Nye Veier

Skal ligge i mange år fremover

- Vi stiller deler av E39 til disposisjon for viktig utvikling og forskning på fremtidens løsninger. SiGS blir liggende i veikroppen i flere år fremover. Når vi skal bygge neste del av E39 vestover, så krever det at vi legger om den delen av veien med SiGS. Da kan vi teste forsterkningslaget med etter noen års drift, forklarer Anita Enebakk, prosjektsjef for E39 gjennom Lyngdal.

Fakta om SiGS:

Dannelse og egenskaper:

  • SiGS er en type slagg som dannes når silikomangan produseres. Det er et stabilt, sterkt og rent materiale.
  • Det består av naturlige mineraler som kalsium, silisium, aluminium og magnesium og blir skilt ut fra manganmalmen i smelteprosessen.
  • SiGS dannes i en smelteprosess ved høye temperaturer (over 1600 grader Celsius), noe som gir det dets unike egenskaper.

Bruksområder:

SiGS kan brukes til flere formål, og det reduserer behovet for å ta ut jomfruelig stein.

Det egner seg for utfylling både på land og i sjø.

SiGS har lavt innhold av miljøskadelige stoffer og er karbonnøytralt sammenlignet med stein fra pukkverkindustrien.

Sigs lagt på E39 gjennom Lyngdal. Foto: Lisa Ravna Rørmoen, Screen story/Nye Veier
Sigs lagt på E39 gjennom Lyngdal. Foto: Lisa Ravna Rørmoen, Screen story/Nye Veier