Forsøk med fiberarmert asfalt på fv. 30 i Singsås i Trøndelag. Foto: Statens vegvesen

Tester fiberasfalt i Trøndelag

Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune, SINTEF og Veidekke Industri AS nå teste ut asfalt tilsatt polymerfiber. Forskere tror denne vil ha lenger levetid.

Denne fiberarmerte asfaltblandingen har tidligere blitt testet i laboratorium med positive resultater, og nå skal den testes ute på vegen, skriver Statens vegvesen i en pressemeling.

- Det er ingen veieiere som setter så strenge krav til ingrediensene i asfalt som vi gjør i våre håndbøker, spesielt på høytrafikkert vegnett. Vi må være helt i forkant i materialutvikling, sier Joralf Aurstad i Drift og vedlikehold Statens vegvesen i meldingen.

Trøndelag fylkeskommune har valgt ut tre strekninger av fv. 30. Hver strekning er cirka 400 meter.

Her tester de tre varianter av asfaltblandinger, to med polymer og en uten for å bruke til sammenligning:

  • Asfaltbetong (Ab 11) med fiber av polyacrylonitrile (fiberarmert asfalt)
  • Asfaltbetong (Ab 11) med polymermodifisert bindemiddel (godt testa ut tidligere, brukes på høytrafikkerte veger)
  • Asfaltbetong (Ab 11) med standard bindemiddel bitumen 70/100 (referanse)

- Med en nyetablert veiavdeling fra 1. januar i år er det faglig viktig og spennende for oss å være med som bidragsytere i et utviklingsprosjekt som dette, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune.

Entreprenøren Veidekke Industri AS gjennomførte asfalteringen torsdag 18. juni. Nå skal tilstanden på strekningene med den fiberforsterkede asfalten følges opp de neste årene.

Dette forsøket er en del av et europeisk samarbeidsprosjekt (FIBRA) som går ut på å prøve ut nye fibertyper for innblanding i asfalt, med mål å få økt dekkelevetid.