Terra-reiser tatt til etterretning

Kommunestyret i Terra-kommunen Bremanger valgte tirsdag å ikke realitetsbehandle kontrollutvalgets innstilling om ordførerens, rådmannens og økonomisjefens reiser i Terra-regi.

Kommunestyret fattet flere vedtak på bakgrunn av Terra-saken, men ingen av vedtakene vil få konsekvenser for lederne i kommunen.

Bremanger kommunestyre vedtok enstemmig nedskjæringer for til sammen ti millioner kroner på neste års budsjett, men realitetene i Terra-saken og kommunetoppenes reiser med Terra ble ikke behandlet.

- Kommunestyret tok begge rapportene til etterretning, sier kontrollutvalgets leder Audun Åge Røys til NTB.

Bedre innsyn
Han sier kommunestyret mener det er nødvendig med bedre innsyn og flere opplysninger om det nå konkursrammede meklerfirmaet Terra Securities, før kontrollutvalgets rapport eventuelt kan realitetsbehandles.

I rapporten har kontrollutvalget sett på ordførerens, rådmannens og økonomisjefens reiser i Terra-regi blant annet til Island, Alta, Skottland, Barcelona og Brussel.

Utvalget har også gransket reiseregninger og bilag. Rapporten er unntatt offentlighet på grunn av personopplysninger.

Ingen konsekvenser
Ingen av kommunestyrerepresentantene fikk den hemmeligstemplede rapporten tilsendt i forkant av kommunestyremøtet tirsdag. Rapporten ble først delt ut på møtet. De som ville lese sakspapirene før kommunestyremøtet, måtte gjøre det på rådhuset før møtet.

Bremanger kommune har tapt 181 millioner kroner på investeringene via det nå konkursrammede Terra Securities.