Ternholmen Panorama

StraumeMesterbygg

StraumeMesterbygg

Venty

Venty

Torsvikelektro

Torsvikelektro

Montal

Montal

Parkettgruppen

Parkettgruppen

Bjarnoll

Bjarnoll

På Rong i Øygarden har Brødrene Ulveseth ført opp to bygg med til sammen 36 leiligheter, parkeringsanlegg under bakken og påkostede uteområder.

Fakta

Sted: Rong, Øygarden

Prosjekttype: Nybygg, boliger

Kontraktssum uten merverdiavgift: 71 millioner kroner

Bruttoareal: 5.041 kvadratmeter

Byggherre: PTA Eiendom

Totalentreprenør: Brødrene Ulveseth

Arkitekt: Henning Larsen

Underentreprenører og leverandører: Tømrer og blikkenslager: Straume Mesterbygg l Elektro: Torsvik Elektro l Rørlegger: Straume Rør l Sprinkler: Brann og Sprinklerteknikk l Ventilasjon: Venty l Kjøkken: Byggmakker l Balkonger/rekkverk: Montal l Parkett: Parkettgruppen l Gartner: Anleggsgartnermester Askeland l Maler: Malermester Bjarnoll l Lås: Heikki Bruvik

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er PTA Eiendom. Byggene er tegnet av Henning Larsen (nå del av Rambøll) og ført opp i en totalentreprise. De to byggene (A og B) har fem bolig-etasjer og underjordisk parkeringsanlegg. Samlet areal er på 5.041 kvadratmeter BRA. Kontraktssum er på 71 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i august 2020. Bygg A ble fullført våren 2022 og Bygg B i desember i år.

Prosjektleder Thorbjørn Holgersen i Brødrene Ulveseth forteller at været på et sted mellom Nordsjøen og Hjeltefjorden har vært utfordrende.

– Jeg vet ikke om vi har hatt noe spesielle utfordringer annet enn vind på høst og vinter. Det var dager kraning måtte innstilles i påvente av at vinden skulle løye. Da ble det utfordrende å planlegge arbeidsoppgaver, sier Holgersen.

Han sier at BIM ble brukt av alle fag og at Lean Construction ble brukt så langt det lot seg gjøre.

36 leiligheter

De to byggene har totalt 36 leiligheter, som er fra 45 til 97 kvadratmeter. Holgersen sier at boligene leveres med normalt god standard, med parkett på gulv, fliser på bad, vannbåren varmen via varmekonvektorer i stuer og store vindusflater mot sjø.

– De som kjøpte tidlig i byggeprosessen har kunne velge det meste, parkett, fliser, farger, kjøkken, elektro, rørleggerleveranse og annet, sier Holgersen.

Solforholdene er gode. Bygg A ligger vendt mot øst med sol på formiddag på terrasser. Bygg B ligger vendt mot sør har sol på terrassen store deler av døgnet. Det er opparbeidet en felles park/hage mot vest, som har gode solforhold.

Alle leilighetene har balkonger eller terrasser på bakkeplan. De fleste leilighetene har panoramautsikt mot Hjeltefjorden. I parkeringsetasjene er det plass til cirka 40 biler. På vestsiden av Bygg A og på sørsiden av Bygg B ligger det et delvis skjermet og pent uteområde med plen, lekeplass, sittegrupper og belysning. På østsiden av prosjektet er det fjære med badeplass, muligheter for grilling, molo til Ternholmen, turstier og småbåthavn. Området er barnevennlig. Innen et par hundre meter ligger kjøpesenter, skole, barnehage og svømmeanlegget Hjeltefjorden Arena.

Utformet som to lameller

Arkitekt Arnt Hasager Mandrup i Henning Larsen Architects forteller at prosjektet er utformet som to lameller i henholdsvis fire og fem etasjer over terreng, plassert i 90 graders vinkel i forhold til hverandre for å skape et sør- og vestvendt skjermet uteområde.

– Det er valgt en svalgangsløsning der gjennomgående leiligheter har stuer, balkonger og hovedutsikt mot sør eller øst. Sørvendte leiligheter henvender seg mot det felles uteområdet, mens de østvendte leilighetene har panoramautsikt mot øst og Hjeltefjorden, sier Mandrup.

Åpningen mellom byggene sammen med inntrukne toppetasjer er med til å opprettholde blikket mot fjorden fra det bakenforliggende terrenget, og skaper variasjon i bebyggelsens silhuett.

– Det er arbeidet med ulik dybde på fasadekledningen for å oppnå et relieff, der partier med lys kledning fremstår som utkragninger i forhold til en bakenforliggende bygningskropp med mørkere kledning. Sammen med variasjon i utvendig farge på vinduer og balkongdører bryter dette bebyggelsen ned i mindre enheter, og skaper en variasjon som bringer ned skalaen på bebyggelsen. Prosjektets fasader ble i utgangspunktet utformet med stående trekledning i to farger. Med bakgrunn i bortfall av brannteknisk godkjenning av den planlagte kledningen ble dette i utførelsesfasen endret til platekledning med en tilsvarende fargebruk. Variasjonen i farger er forsterket ved tilsvarende utvendig fargevariasjon på vinduer og balkongdører. Det er montert frittstående stålbalkonger med rekkverk av glass innsatt i profiler, sier Mandrup.

Uteområder

Anleggsgartnermester og daglig leder Nina Eileen Askeland i Anleggsgartnermester Askeland sier at det var viktig å prøve å få til et utomhus som inviterer til bruk av folk i alle aldre samtidig som det er mest mulig vedlikeholdsfritt og lett å drifte.

– Hele den store hagen er bygget over konstruksjon så her har vi måtte ta hensyn til vektbegrensninger som er blitt mer eller mindre hverdagen vår når vi bygger uteområder i forbindelse med leiligheter og blokker. Vegetasjonen er enkel, vi har valgt planter som vi vet trives i Øygarden. Vi er ikke langt unna sjø, og vi vet og at det er meget vindfullt her ute til tider. De store plenene og plass støpte dekket på felles området oppe mellom byggene håper vi inviterer til både grilling, lek og soling når Øygarden viser seg på sitt beste, sier Askeland.

Plasstøpt og Con-Form

Tomten på Rong er cirka fire mål og har fjellgrunn. Det er sprengt ut 23.000 kubikkmeter faste masser som er levert til bygging av moloen til Ternholmen.

De to byggene er rektangulære. Bærende konstruksjon er av plasstøpt betong, supplert med plattendekker, veggelementer og trapper fra Con-Form. Kun heissynkene er støpt vanntett. Det har gått med cirka 2.100 kubikkmeter ferdigbetong. I tillegg er det brukt mye plattendekker og Con-Form vegger.

Fjerde etasje har tak av betong, mens den inntrukne femte etasjen har q-dekker i taket. Fasadene er kledd med gule og brune plater av Formica VIVIX Cafe og Bronze materia. I leilighetene er det parkett på alle tørre gulv og fliser på våtrom. Innervegger er i stål og gips. Himlingene er av helsparklet betong (sprøytesparkel) og med sekundær himling i gips. I fellesarealer systemhimling og akustikkplater.

Svalganger

Det er 27 centimeter isolasjon i yttervegger og i snitt 30 centimeter i takene. Vinduer har U-verdier fra 0,7 til 1,0, avhengig av karminn-deling. Trykktesting viser en luftveksling på 0,58 per time.

Det er en hovedinngang og heis i hvert bygg. Tilkomst til leilighetene er via svalganger. Fra Bygg A er det en utgang mot hageanlegget. Både leiligheter og uteområder har universell tilgjengelighet. Byggene er fullsprinklet.

På østsiden av byggene er det tre nedkast for søppel til Molok Classic containere på 5.000 liter for restavfall, 5.000 liter for papir, papp og drikkekartonger og 3.000 liter for mat- og bioavfall.

Ternholmen Panorama er prosjektert og ført opp etter Tek17, og det er lagt ned 60.000 timer i produksjon og byggeledelse. Det har ikke vært skader med fravær.


Flere prosjekter