Tellesbø ny Treteknisk-toppsjef

Hilde Tellesbø er ansatt som ny administrerende direktør ved Treteknisk Institutt fra 1. juli.

Tellesbø er utdannet Sivilingeniør fra NTH. Hun har vært ansatt som forsker ved SINTEF i Oslo, Avdeling for Material Teknologi gjennom flere år.

De senere årene har hun vært ansatt i Saint-Gobain konsernet. Hun har en svært variert erfaringsbakgrunn, og har god kunnskap om optimalisering av produksjonsprosesser, forskning, FOU-prosjekter internasjonalt, og standardiseringsarbeid, også internasjonalt.

Hun har innehatt en rekke ulike stillinger gjennom sin karriere, både som forsker, laboratoriesjef, leder av kompetansesenter og prosjektleder. Hun kommer nå fra en stilling som fabrikksjef i Weber. Gjennom sin karriere kjenner hun godt til byggenæringen og krav som stilles til denne for at aktører skal kunne være konkurransedyktige. I tillegg har Tellesbø kompetanse om energiområdet. Trebasert industri har alene en energikapsitet i sine biprodukter på over 6 Twh som ikke utnyttes optimalt i dag.

- Vi er svært fornøyd med å få Hilde Tellesbø som leder av Treteknisk Institutt. Hennes kvalifikasjoner, meget varierte erfaringsbakgrunn både fra FoU siden, produksjonsprosesser, energiområdet, standardiseringsarbeid nasjonalt og internasjonalt, organisasjonserfaring fra idrettsmiljøene kombinert med svært gode resultater å vise til, er meget interessant for en næring som preges av stor omstilling. Treteknisk spiller en meget viktig rolle i innovasjonsprosessene som pågår i trebasert industri. I tillegg har hun personlige egenskaper som gjør at hun vil passe godt til oppdraget for å lede en videreutvikling av Treteknisk Institutt, sier styreleder Heidi Finstad Kielland ved Treteknisk Institutt.