Telfo mobiliserer for tverrfaglighet

- Telfo er et viktig instrument for de tekniske fagene både i næringspolitikken og samfunnsdebatten, sier Arne Malonæs som er adm. direktør i ABB Building Systems AS og styremedlem i TELFO.

- Det er medlemsbedriftene i bransjeorganisasjonene, med sin tyngde og tverrfaglighet, i Telfo som skal drive organisasjonen framover og bestemme hva som skal prioriteres av saker, sier han og fortsetter: - Telfo som organiserer de byggtekniske fagene som blant annet elektro, ventilasjon, VVS og kulde, kan eksempelvis komme med konkrete forslag til løsninger av kraftkrisen i Norge. Medlemsbedriftene i bransjeorganisasjonene i Telfo har spisskompetanse og tekniske løsninger som markedet og myndighetene bør være interessert i. I dag er det større tekniske valgmuligheter enn noen gang, sier Malonæs. Felles interesser - Telfo er viktig for små og mellomstore bedrifter, sier Gunnar Gran i Gran Elektro AS i Bergen. Gran er medlem av styret i Telfo. - Det må bli slutt på krangelen mellom elektro og VVS for å nevne et eksempel. Vi har felles interesser i å betjene sluttbrukerne med allsidige løsninger. Dette gjør vi daglig i vårt område. - Kundene tar kontakt med en teknisk entreprenør som lager et forslag til helhetsløsning for boligen eller bygget. Gjøres dette riktig, kan Telfo gi sine bransjeorganisasjoner synergieffekter. Tverrfaglig samarbeid Jostein Kvaal som er leder i Kulde og varmepumpeentreprenørenes Landsforening (Kelf), sier det er større behov for tverrfaglig samarbeid enn noen gang. Det gjelder både tekniske løsninger og kompetanseheving. Derfor blir Telfo svært viktig for de 120 medlemmene i Kelf. - Vi ser store muligheter i Telfos kompetansesenter. Tverrfagligheten vil gi medlemsbedriftene i bransjeorganisasjonene i Telfo synergieffekt og konkurransefortrinn. Det er bedriftene som er flinkest til å tilby totalløsninger som får markedsandeler. Derfor haster det med å få disse løsningene på plass. - Mange av medlemsbedriftene i Kelf har hatt en eventyrlig vekst i salget av varmepumper og vannbårne systemer de siste årene. Dette er bare en forsmak på hva som kommer, tror Kvaal som forventer at samarbeidet i Telfo vil bidra til å fremme disse løsningene.