Telfo kliner til i røyke-debatten

- Det er trist å konstatere at myndighetene i sitt forslag om røykefrie serveringssteder nærmest underslår vesentlige fakta om riktig bruk av ventilasjon. Alle sentrale fagmiljøer vil selvsagt kunne fastslå at riktig ventilasjon beskytter mot passiv røyking og gir de ansatte bedre arbeidsmiljø, fremholder adm. direktør Jostein Skree i Telfo (Tekniske Entreprenørers Landsforening).

Når myndighetene nærmest påstår det motsatte, er dette å underslå sannheten, fastslår Jostein Skree, som også er betenkt over at flere partier på Stortinget synes å godta myndighetenes triksing med vesentlig informasjon. Stortinget bør her kunne forlange en ny og bedre utredning om problemstillingen ventilasjon, fastslår Skree. - Telfo som landsforening for de tekniske byggefagene har ingen direkte oppfatning om røyking som sådan, men vi reagerer kraftig på at myndighetene synes å manipulere med det som beviselig kan dokumenteres. Helsedepartementet har i sitt høringsnotat fremholdt at totalt røykeforbud er det eneste alternativ. Dette er ikke sant, fastslår Jostein Skree i Telfo. - Ventilasjonsbransjen har i flere år jobbet med disse problemstillingene, og vil fastholde at riktig ventilasjon kan beskytte de ansatte og ikke-røykende publikum mot tobakksrøyk innenfor gjeldende grenseverdier. Dette bekreftes også av de undersøkelser som bl.a, SINTEF over flere år har foretatt. Det er grunn til å stopp opp når også SINTEF fremholder at departementets høringsnotat er så full av feil og mangler, og er så tendensiøst, at fagfolk har vanskelig for å ta det seriøst, understreker Skree. - Selv om fagmiljøene ikke tar departementets høringsnotat seriøst på dette området, er det all grunn til å være overrasket over at våre politikere synes å hensynta det som her kommer fra departementet. Folk flest tror jo at politikerne fatter en beslutning gjennom å vurdere alle forhold i en sak. Når det motsatte skjer, bygger bare dette opp under den generelle politikerforakten. Det tjener ingen på, understreker Jostein Skree, som anbefaler politikerne å sende hele høringsnotatet tilbake til departementet for ny og bedre utredning. Det viktigste i denne saken må jo være å nå de helsepolitiske målene om et mer røykfritt samfunn. Her synes middelet mot målet å være det viktigste nemlig totalforbud. Da får man heller si dette rett ut. Men det å manipulere med fakta hører ingen steds hjemme, fremholder Skree. La alle forhold komme på bordet før man fatter en endelig beslutning, oppfordrer Jostein Skree i Telfo. For vanlige spisesteder er dagens regelverk tilstrekkelig, men det må være egnet ventilasjon i forhold til lokalene. For barer og nattklubber kreves anslagsvis 20-30 prosent større og dyrere ventilasjonsanlegg enn det som plan- og bygningsloven krever for serveringssteder hvor det ikke røykes. - Dette, kombinert med røykerom, er alternative tiltak som klart vil oppnå samme effekt som totalforbud, avslutter adm. direktør Jostein Skree i Telfo.