Jørn Brog mottar prisen av styreleder Torkild Korsnes (til venstre) i Rørentreprenørene Norge og nestleder Carsten Skottner Engh.

Telerør er Årets lærebedrift 2019

Telerør, den største rørleggerbedriften i Telemark, satser tungt på lærlinger. Nå er Telerør tildelt prisen Årets lærebedrift 2019 i regi av Rørentreprenørene Norge.

Prisutdelingen skjedde lørdag, under Rørentreprenørene Norges generalforsamling i Bergen.

– Bedriften har 50 egne ansatte, hvorav hele syv er lærlinger. Bedriften tar alltid inn lærlinger, også i dårlige tider. De ser viktigheten av å satse på unge mennesker, og har i disse årene utdannet 42 rørleggere, heter det i juryens begrunnelse for tildelingen.

- En foregangsbedrift
Rørentreprenørene Norge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi, og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremesterne. Derfor har organisasjonen opprettet prisen. Vinneren blir også nominert til NHOs fagopplæringspris.

– Vi satser mye på lærlinger og kompetanseutvikling, men det var en stor og gledelig overraskelse at vi er best i Norge på dette, sier daglig leder Jørn Brog i Telerør.

Telerør har i mange år vært en positiv bidragsyter for Rørentreprenørnes Opplæringskontor Telemark, og også bransjeforeningen Rørentreprenørene Norge – Telemark.

– Telerør er flinke til å ta vare på sine ansatte og lærlinger. Bedriften tar ansvar og gjennomfører alltid opplæringen for sine lærlinger. De har egne faddere som har ansvar for hver sin lærling. De er tett på lærlingen og har ansvar for oppfølging og opplæring. Dette gir lærlingen trygghet og tettere oppfølging, sier daglig leder Roar Aasen i Rørentreprenørenes Opplæringskontor Telemark.

Rørentreprenørene Norge er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak av ulik størrelse og markedsorientering. Organisasjonens formål er å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet av høy etisk standard og god faglig kompetanse. Organisasjonen representerer om lag 600 store, mellomstore og små medlemsbedrifter som årlig omsetter for omkring 15 milliarder kroner.