Fra venstre: Daglig leder Ole Grimsgaard ved Telemarksbruket, administrerende direktør i Hasås, Jan-Erik Engebretsen, og påtroppende fabrikksjef i Hasås avd. Telemarksbruket, Håkon Helgerud Myhra.
Fra venstre: Daglig leder Ole Grimsgaard ved Telemarksbruket, administrerende direktør i Hasås, Jan-Erik Engebretsen, og påtroppende fabrikksjef i Hasås avd. Telemarksbruket, Håkon Helgerud Myhra.

Telemarksbruket fusjonerer med Hasås

Telemarksbruket AS fusjonerer med Hasås AS fra første oktober 2023. Sagbruket blir dermed en del av handelshuset Hasås, som produserer trelast og byggevarer.

- Med denne fusjonen vil vi ta ut synergier mellom selskapene, slik at de enkelte lokasjonene kan utvikles i felleskap. Ambisjonen er ytterligere vekst og utvikling, sier administrerende direktør Jan-Erik Engebretsen i Hasås i en pressemelding.

AT Skog har, gjennom AT Industrier, investert i flere selskap de siste årene, som forsterker kjernevirksomheten. De kjøpte opp Hasås i april 2021, og har også vært eier av Telemarksbruket siden 2021. Ifølge meldingen har de investert betydelige beløp på sagbruket.

Daglig leder Ole Grimsgaard ved Telemarksbruket blir pensjonist i høst og kan se tilbake på 11 år ved sagbruket.

- Etter at Hasås, Eikås sagbruk og Telemarksbruket kom inn under AT Industrier, har det vært en naturlig tanke å hente ut samhandlingseffekter. Vi har allerede jobbet sammen i halvannet år og kjenner hverandre godt relasjonsmessig og bedriftsmessig. Forholdene er lagt til rette for å skape god produksjonskultur under en og samme ledelse og merkevare, sier Grimsgaard i pressemeldingen.

Ny fabrikksjef i Hasås avd. Telemarksbruket, er Håkon Helgerud Myhra (55). Han overtar stillingen første oktober.