Arne Jorde i Erichsen & Horgen.

Teknoconsult blir en del av Erichsen & Horgen

Teknoconsult blir en integrert del av Erichsen & Horgen fra 1. januar 2017.

Teknoconsult har hovedsete i Trondheim, ingeniørselskapet har fagkompetanse innen områdene VVS-teknikk, brannteknikk, bygningsfysikk og akustikk.

Erichsen & Horgen på sin side er et stort rådgivende ingeniørselskap innen VVS, energi og miljø. Hovedkontoret ligger i Oslo, med avdelingskontor i Skien og Lillehammer.

Sammen vil selskapene bli en betydelig aktør i Trondheims-regionen.

- Vi har over lengre tid sett på en mulighet for å åpne et kontor i Trondheim. Dette er en region i vekst og både kunder og samarbeidspartnere har uttrykt et ønske om vår lokale tilstedeværelse i regionen. Med dette oppkjøpet har vi fått en unik mulighet til å bygge videre på etablerte kundeforhold, sier daglig leder Arne Jorde i Erichsen & Horgen i en pressemelding.

Ifølge Jorde er målet for kontoret er 20 ansatte i løpet av de neste to årene.
Teknoconsult består i dag av 8 ansatte og omsetter årlig for 11,5 millioner kroner.

Samtlige ansatte i Teknoconsult vil fortsette i sine stillinger når selskapet fra 1. januar blir en integrert del av Erichsen & Horgen.

Det nye kontoret til Erichsen & Horgen vil ledes av Johnny Holst.