Teknisk leder i Pukk og Grus

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd. 

«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

Stillingen inngår i Veidekke Infrastruktur, som driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Selskapet er Norges største asfaltentreprenør og Norges nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Årlig omsetning er på NOK 9,8 milliarder (2019), og virksomheten har ca. 2 550 ansatte, hvorav 1 600 fagarbeidere og 950 funksjonærer.

Firma Veidekke Infrastruktur
FylkeOslo
Søknadsfrist09.08.2020

Vi søker teknisk leder for pukk- og grusvirksomheten vår. Du vil være en viktig bidragsyter for vår virksomhet innen kvalitet, ISO-sertifisering, dokumentasjon og produksjon over hele landet. Den riktige kandidaten vil ha god mulighet til å forme deler av sin arbeidsdag.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for informasjonsflyt til våre anlegg om myndighetskrav, standardkrav og interne krav til vår pukk- og grusvirksomhet
 • Følge opp gjennom dialog og revisjoner at våre anlegg følger pålagte krav
 • Assistere anleggene vedrørende driftsplaner, grunneieravtaler, teknisk støtte, vedlikehold og problemløsing
 • Være kontaktperson og ressursperson mot eksterne myndigheter, herunder Dirmin og Fylkesmannen, og bransjeorganisasjon
 • Ansvarlig for vedlikehold av Pukk og Grus sine arbeidsbeskrivelser
 • Være sparringspartner for distriktsledelsen ved etablering og endring av driftsopplegget på anleggene
 • Følge og/prosjektleder for investeringsprosjekter
 • Ansvarlig for ISO-sertifisering/kvalitet
 • Hovedkontakt mot større leverandører

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdanning innen bygg/anlegg eller bergteknisk fra høgskole/universitet. Lang erfaring fra pukk- og grusbransjen eller anleggsvirksomhet kan erstatte formell utdanning
 • God kunnskap om HMS og kvalitet
 • Gode digitale kunnskaper
 • God evne til å kommunisere tydelig og troverdig både oppover- og nedover i organisasjonen
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Profil

Du er:

 • Selvstendig og har vilje til å stå på i hektiske perioder
 • Strukturert og har god gjennomføringsevne
 • Tillitsbyggende og tydelig i kommunikasjonsform
 • Informasjonssøkende, læringsvillig og liker å dele kunnskap

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Uformelt og positivt arbeidsmiljø
 • Fleksibilitet
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Medeierskap i konsernet (rabattert aksjekjøp)
 • Konkurransedyktige betingelser

Spørsmål om stillingen rettes til:

Direktør for Pukk og Grus, Kari H. Berntsen, mob. 936 27 758.

Søk stilling

Vis flere stillinger: