Teknisk byggeleder stål

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

FirmaStatens vegvesen
FylkeNordland
Sted Bodø, Sørfold
Søknadsfrist13.03.2022

Om stillingen

Prosjektet E6 Megården-Mørsvikbotn omfatter bygging av ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold kommune i Nordland. Utbyggingen er delt opp i tre delprosjekter som totalt omfatter bygging av ca. 45 km ny E6, som igjen inkluderer ca. 20 km veg i dagen, 23,5 km tunnel og ca. 2 km bruer og konstruksjoner.

Delprosjekt 2 Sommerset – Tverrdalen gjennomføres i utførelsesentreprise. Dette er prosjektets midtre parsell. I dette delprosjektet inngår ei hengebru med brukasse i stål, bærekabler og hengestenger i stål, og forankringer og flere mindre elementer av stål.

Vi søker nå etter en teknisk byggeleder stål til delprosjekt 2 Sommerset – Tverrdalen. Stillingen som teknisk byggeleder innebærer ivaretakelse av fagansvaret for stål i delprosjektet.

Stillingen er organisert i Prosjekt Salten i Utbyggingsområde nord i Divisjon utbygging. Frem til årsskiftet 2022-2023 vil kontorsted fortrinnsvis være Bodø, men andre kontorsteder kan vurderes etter avtale. Etter dette vil kontorsted være anleggskontor i Sørfold.

Arbeidsoppgaver

 • Kontraktsoppfølging, fremdrift og kvalitet
 • Bidra i fasen med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og evaluering av tilbud
 • Byggeledelse med ansvar for oppfølging av kontrakt med hensyn til HMS, økonomi og fremdrift i samarbeid med prosjektledelse og HMS/YM-koordinator
 • Utarbeide kvalitets- og kontrollplan samt følge opp at kvalitet og kontroll blir gjennomført i henhold til denne.
 • Følge opp at all nødvendig dokumentasjon fra utførende fremskaffes
 • Lede og referere fra byggemøter og tekniske møter
 • Du vil ha arbeidslederansvar for kontrollingeniører og innleide fagressurser og skal bistå med oppfølging av tredjepartsinteressenter
 • Håndtere saksbehandling vedr. avklaringer og endringer
 • Bidra i koordinering med andre pågående entrepriser

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum treårig utdanning fra universitet eller høyskole innen relevante fagfelt
 • Erfaring fra produksjon av stålkonstruksjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort klasse B
 • Generell digital kompetanse påkreves

For kandidater med sterk allsidig praksis fra aktuelle fagområder, eventuell relevant etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra utbyggingsprosjekter
 • Kjennskap til brubygging
 • Selvstendighet
 • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
 • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • Kjennskap til og bruk av BIM-verktøy og modellbasert utbygging

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du å vite mer om den ledige stillingen, ta kontakt med:

Prosjektleder Knut Eirik Sjursheim, tlf: 970 99 993

Delprosjektleder parsell 2 Dagrunn Kaasen, tlf: 901 52 533

Søk stilling

Vis flere stillinger: