Teglen

Spikkestads nye landemerke har både kors og kirkeklokker i den høyreiste teglveggen mot øst. Men i tillegg til et kirkerom, inneholder Teglen også et livssynsnøytralt seremonirom og en kulturscene.

Fakta

Byggherre: Røyken kommune og Røyken kirkelige fellesråd

Byggherrerepresentant: Asplan Viak

Bruttoareal: cirka 1.450 kvm

Generalentreprenør: Bermingrud Entreprenør

Kontraktssum eks mva.: 50 millioner kroner

Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter / Einar Dahle Arkitekter

Rådgivere: RIB: Dr. Techn. K. Apeland l RIBR, RIV, RIAKU og RIE: Sweco Norge l

Underentreprenører og leverandører: Ventilasjon og automasjon: Bryn Byggklima l Rørlegger: Assemblin Rør Buskerud l Elektro: Powertech l Grunn- og utomhusarbeider: Oscar & Tormod Wike l Inngangsdør: Ege Dørfabrikk l Eikedører: Knudsen Dørfabrikk l Ståldører: Daloc l Vinduer: Norgesvinduet l Glassfasader: H-Glass l Solskjerming: Lunex l Maler og byggtapetserer: Malermester Buer Drammen l Taktekking og blikkenslager: Euro-blikk og tak l Foldevegger: GHV l Innredningsarbeider: Jøndal & Hoff l Heis: Heisplan l Brannsikring: Bygg & Brannsikring Buskerud l Tømrer: J&J Eiendom og Invest l Stålarbeider: SIAS l Lås/beslag: Dormakaba l Mur/puss/tegl: Tveiten & Riis l Himlinger: Arne Himling

En viktig del av utformingen av nye Spikkestad sentrum, er det nye torget som er bygget over det gamle jernbanesporet. Sentrumstorget har blant annet innslag med Røykengranitt og rød marktegl, inspirert av teglverksdriften som pågikk i området helt frem til 1960. Torget går frem til den nye kirken i vest, der den høye fondveggen i rød tegl tydelig markerer et tyngdepunkt i utviklingen av Spikkestad sentrum.

Byggherrer er Røyken kommune og Røyken kirkelige fellesråd, som gjennom en begrenset plan- og designkonkurranse, kåret utkastet til Hille Melbye Arkitekter / Einar Dahle Arkitekter som vinner i mai 2014.


Svevende teglvolum

– Det var viktig for oss å avslutte den langstrakte plassen på det gamle sporområdet med en markant fondvegg. Vi ønsket å lage en fasade som hadde et transparent og åpent uttrykk på bakkenivå, som skulle invitere byen inn. Vanligvis ligger de seremonielle rommene i en kirke på bakkenivå. Vi valgte å løfte kirkerommet, kulturhusdelen og det livssynsnøytrale rommet opp. Bygget kan leses som et svevende teglvolum over en fasade i glass, sier Kaja Melbye i Hille Melbye Arkitekter.

Et viktig premiss for byggherren var å gjøre det mulig med utstrakt sambruk, men også samtidig bruk av de tre rommene som ligger etter hverandre i plan 2.

– Rommene kan brukes samtidig eller atskilt av hverandre. Ved å ha begge foldedørene oppe, blir det mulighet for å ha ett stort rom. Dersom begge foldedørene er lukket kan to arrangementer foregå på likt med midtrommet, kalt Broen, som en slags lydbuffer, sier Melbye.

Peling og støping av en 50 centimeter tykk bunnplate var ferdig utført da generalentreprenør Bermingrud Entreprenør hadde fysisk oppstart på tomta i august 2016. Teglen inneholder også kontorer i bakkant i første etasje mot vest. Det var behov for flere kontorer, slik at Bermingrud måtte gjøre en forlengelse i grunnen med flere peler og utvide bunnplaten.

Betong og tegl

Teglen har et areal på 1.450 kvadratmeter, der hovedkonstruksjonen er i betong med teglforblending i fasadene.

– Hovedutfordringen var arkitektenes strenge krav når det gjelder betongoverflater. Det skal være synlige forskalingsplater med staghull i et spesielt mønster, der det ikke var mulig å benytte systemforskaling. Det ble altså en vesentlig mer ressurs- og tidkrevende jobb når tradisjonell forskaling med DOKA-bjelker og -plater ikke måtte benyttes, opplyser prosjektleder i Bermingrud Entreprenør, Henning Bermingrud.

I tillegg til kontorarbeidsplasser og to aktivitetsrom i første etasje, er det under utkragingen i øst også en kafeteria med mulighet for uteservering ut mot torget.

– Utkragingen bæres av en søyle i kafeteriaen. Det er en voldsom vekt, som RIB-en har løst på en spennende måte. Det er brukt en HEM-bjelke som har en stålkjerne og er tykkere i godset. Den fantes ikke i Norge, og måtte bestilles fra Tyskland. Den ble forskalet og kledd i betong. Selve utkragingen er forankret i to store dragervegger inne i kirkerommet. De holder igjen og håndterer strekkreftene. Det er også lagt en stålkonsoll rundt hele bygget, som bærer teglfasaden. På undersiden er den kledd med prefabrikkerte tegldragere for å skjule konstruksjonen, forklarer Bermingrud.

Kirkerommet

En gjengs oppfatning av en altertavle er at den er et religiøst kunstverk – et maleri, en utsmykning eller skulptur – plassert bak alteret. For Spikkestad kirkes del er den innvendige betongveggen selve altertavlen. Den 24 meter høye fondveggen mot øst skaper en spesiell utforming i selve kirkerommet, der lysinnfallet fra vinduer og overlys fra tårnet gir spennende effekter.

– I et begrenset budsjett måtte vi bruke de arkitektoniske virkemidlene vi hadde for at det skulle kunne fungere uten en utsmykket altervegg. Den skal være litt spartansk, men den har samtidig noe storslagent i seg. På ettermiddagen, når solen kommer rundt, dannes det små firkanter av lys fra de kvadratiske vinduene i den motstående veggen. Det var planlagt hele veien, men det ble en bonus at det ble så flott virkning, sier Melbye.

I store åpne rom med nakne vegger, er akustikk ofte en utfordring, spesielt hvis det er lagt opp til flere typer bruksområder.

– I taket i kirkerommet er det hele 1.495 hull i betongen som er forskalet med akustisk duk og dekket med isolasjon for å avhjelpe akustikken. Det er også hvit, glassert teglstein på veggen enkelte steder med akustikkduk og isolasjon bak, forteller Bermingrud.

Materialbruken er slipte betonggulv med innslag av hvit marmor, strekkmetall i himlinger og eik. Rekkverk består av ovatrolbehandlet stål. Teglen er klargjort for fjernvarme og har vannbåren varme i alle gulv. Langs enkelte vindusflater er det radiatorer senket for å flukte med karm og gulv, og gi en sømløs overgang til utearealene.

– For oss har dette vært et veldig spesielt og spennende prosjekt å få være med på, avslutter Bermingrud.