Technoport

Første kontorbygg i det som er posisjonert for å bli Nordmøres mest attraktive kontorområde, Kvernberget i Kristiansund, er ferdig etter nøyaktig ett år.

Fakta

Sted: Kristiansund
Prosjekttype: Næringsbygg
Kontraktsum eks. mva:
36 millioner kroner
Bruttoareal: Ca. 2.000 kvm
Byggherre: Technoport Kvernberget
Totalentreprenør:
Betonmast Røsand
Arkitekt:
Torfinn Carlsen/Betonmast Røsand
Rådgivere: RIB/RIG/RIAku/VA/ Utomhus: Cowi l RIBr: Sweco Norge
Underentreprenører/leverandører: betongelementer: Elementpartner l Stålkonstruksjoner: DS Nor l Elektro: West Elektro l Rørlegger: Øyvind Lystad l Heis: System-Heis l Ventila-
sjon: GK Norge l Grunnarbeid: Olav Alvheim Maskinstasjon l Taktekker: Icopal Tak Nord l Beslagarbeider/ kledning: Kjell Lund l Leverandør veggkledning: Petal l Vinduer: Lian l Byggevare: Optimera l Ytterdører alu: Glassmester Solbjør l Solav-
skjerming: Fasade Produkter l Maler: Jostein Skjetne l Systemvegg-/ himling/glassvegger: Moelven Modus l Flisarbeider: Murmester Mørkedal l Innv. rekkverk/rømnings-
trapper: Midthaug l Lås og beslag: Norsk Låsservice l Kjøkken: Kristiansund Kjøkkensenter l Oppmåling: Stikk og Mål

Betonmast Røsand landet helt i rute på Technoport like ved Kristiansund Lufthavn. Byggestart var 15. februar 2015, og overlevering til byggherre Technoport Kvernberget skjedde på dagen ett år senere.

Prosjektleder Endre Bårsaune hos Betonmast Røsand forteller at et års byggetid på prosjektet har vært behagelig, og at det totalt to mål store bygget har vært et flott prosjekt å jobbe på.

− Vi har for eksempel hatt en veldig takknemlig tomt her med tanke på rigging, sier Bårsaune, og viser til det store ryddede området som utgjør Pilotveien. Grunnfor-
holdene er også gode, med kjernen i bygget funda-
mentert rett til fjell og den øvrige bygningsmassen stående på stabile løsmasser.

Ingen flytrøbbel
Technoport er konstruert med prefabrikerte søyler, bjelker og dekker i stål og betong, med en yttervegg av påhengte fasadeelementer i tre med fasadeplater fra Petal.

Prosjektleder Bårsaune forteller at selv om man har vært nødt til å varsle den nærliggende flyplassen om all kranbruk, samt være ytterst påpasselig med å ikke la materialer ligge løse hvor de kan bli tatt av vinden, har ikke flyplassen vært noen problematisk nabo.

− Og vår tilbakemelding tilsier at leietakerne i Technoport setter stor pris på nærheten. Som navnet tilsier, er det gjerne litt ekstra innovative og utadvendte bedrifter som dette bygget er tiltenkt, sier han.

Miljøprestasjoner i skyene
Technoport har i alt 62 cellekontorer, og er dimensjonert for omtrent 80 arbeidsplasser. Det er også opp mot 100 tilknyttede parkeringsplasser til prosjektet.

Bygget er moderne og energieffektivt, med energiklasse A og en dokumentert tetthetsmåling for bygget på 0,1.

Belysning, oppvarming og kjøling er behovsstyrt, med all styring og regulering fra en aktiv tilluftsventil i himlingen. Dette skal gi presis og individuell behovsstyring i hele bygget. Samtlige lyskilder har også energisparende LED-pærer.

− Vi er stolte av den generelle bygningsmessige kvaliteten her. Alle tilbakemeldingene vi har fått, har vært gode, både på det tekniske og på bygget i seg selv, sier Bårsaune.

Landet trygt
De tekniske installasjonene, som er levert av GK Inneklima, er gjort over samme lest som i Miljøhuset GK ved Ryenstubben i Oslo. GK rapporterer at den foreløpige statistikken fra de lokalene som allerede er tatt i bruk, viser tilførte luftmengder på mellom 50 og 60 prosent av markedsgjennomsnittet, og gir dermed betydelige energiinnsparinger.

På det meste har det vært 20 mann i sving på prosjektet, og opptil 11 mann fra totalentreprenør Betonmast Røsand. Prosjektet har vært 100 prosent skadefritt.

− HMS-arbeidet har gått veldig bra. Vi har hatt opptil 10 sikker-jobb-analyser, og alle aktører har tatt sikkerheten svært alvorlig, sier Bårsaune.