<p>Stålrørene på ca. fem meters lengde skal bores ned, sveises sammen etter hvert, og fylles med armert betong. Tolv slike pilarer, hver på ca. 80 meter, betyr ca. 1 km rør av denne dimensjonen. Foto: Knut Vedeld Hovde/Statens vegvesen</p>Illustrasjon: Statens vegvesen

Tårnfundamentet til Farrisbrua skal 80 meter ned til fjell gjennom morenemassene

Har aldri blitt utført i Europa tidligere.

Tirsdag 8. juli starter entreprenøren Bilfinger med boring av pilarene til tårnfundamentet for Farrisbrua. Så kraftig fundamentering så dypt gjennom morenemasser har ikke vært utført i Europa tidligere, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Tårnfundamentet utmerker seg

Det er i alt ti fundamenter til den 670 meter lange Farrisbrua, men det er særlig tårnfundamentet, med sine store dimensjoner, det er knyttet størst oppmerksomhet til.

Tolv pilarer, tykke stålrør med to meters diameter, skal bores ned gjennom morenemasser til fjell på ca.70-80 meters dybde. Rørene skal også bores tre meter ned i fjellet, tømmes for masser og fylles med armering og betong. 

Mer betong enn på Sky-Langangen-parsell

Selve fundamentet som kommer oppå dette er en betongplate på ca. ett mål, i fire meters tykkelse. De 70 meter høye brutårnene skal så reise seg fra dette. Til betongdelen av brua (midtre del er i stål) og fundamentene, vil det gå med ca. 40.000 kubikk betong, eller ca. 6000 lastebillass om man vil.

Dette er ifølge Vegvesenet mer betong enn det totalt gikk med på hele Sky-Langangen-parsellen, som har flere store bruer.

Før pilarene kan bores, lages en tett spuntgrop av stålpeler som holder masser på plass og hindrer vanninntrenging fra Farrisvannet. Foto: Knut Vedeld Hovde/Statens vegvesen