Foto: Tarkett

Tarkett og Håndverksgruppen signerte for resirkulering

Gulvleverandøren Tarkett og Håndverksgruppen har signert ReStart-avtale på kjedenivå for resirkulering av vinylbelegg og installasjonsavfall.

Det skriver Tarkett i en pressemelding torsdag.

– ReStart er et veldig konkret miljøtiltak for bedriftene og håndverkerne. Her handler det om at Håndverksgruppen som kjede ser hvilke synergieffekter dette kan gi for alle sine medlemmer og kunder, samt at de anerkjenner den enorme miljøgevinsten ReStart-programmet har. Og vi er glade for å få viktige råvarer i retur, sier Espen Josten, Teknisk sjef i Tarkett.

Tony Støkkebo i Håndsverksgruppen sier seg enig med Josten.

– Tarkett er en solid støttespiller for Håndverksgruppen og våre kjedemedlemmer. At de nå også blir vår samarbeidspartner i kampen mot byggavfall er vi stolte over av flere årsaker; viktigst er vel at vi gjennom løsningen til Tarkett kan iverksette konkrete tiltak for å redusere omfanget av avfall på en miljøvennlig, målbar og organisert måte. I tillegg så letter dette arbeidsdagen for medlemmene våre fordi Tarkett henter og håndterer avfallet, og våre håndverkere slipper å kjøre dette til deponi. At løsningen er kostnadsfri, gjør også at våre medlemmer sparer utgifter knyttet til denne type avfallshåndtering, hvilket er et pluss, sier Støkkebo i meldingen.

I Norden ble det i 2019 samlet inn 466 tonn installasjonsavfall til Tarkett gjennom returordningen ReStart. Av dette ble om lag 350 tonn klargjort som nytt råmateriale i produksjon av over 115.000 kvadratmeter gulv. I tillegg til å redusere uttak av jomfruelige råvarer, utgjorde dette, ifølge Tarkett, en utslippsreduksjon på 700 tonn karbondioksid.