ENKELT OG SOLID. – Med Roofbarrier jobber man trygt på taket, og unngår å bruke stillas som både er dyrt å sette opp, og som er skjemmende for beboerne, sier gründer og hovedeier Torbjørn Sortland (til høyre). Her viser han frem systemet sammen med medeier Halfdan Brandtzæg.

Tar opp konkurransen med stillasbransjen - slik vil gründeren sikre takarbeidere med sikkerhetsnett

Gründeren Torbjørn Sortlands nye sikringssystem muliggjør takarbeid uten stillas. Nå er sikkerhetsnettet satt opp på taket på et rehab-prosjekt i Oslo.

Gründer og hovedeier Torbjørn Sortland var tidligere sivilingeniør i oljebransjen, men sluttet i 2018 i forbindelse med nedgangstidene.

Da så han muligheten til å bruke ingeniørbakgrunnen sin til å finne på noe smart.

Gjennom firmaet Safedesign AS har Sortland utviklet sikringssystemet Roofbarrier, som gjør at arbeid på tak kan utføres uten bruk av stillas.

Systemet er Sintef-godkjent og har fått støtte av Innovasjon Norge.

– Jeg hadde en gründer i magen, og ønsket å finne på noe hvor jeg fikk brukt kompetansen min som sivilingeniør. Konseptet mitt utviklet seg under samtaler med solcelleinstallatører, og fordi jeg synes at stillaser som settes opp for utelukkende å jobbe på tak tar unødvendig mye plass. Det er også tidkrevende å sette opp. Derfor tenkte jeg at det måtte finnes andre løsninger, sier Torbjørn Sortland til Byggeindustrien.

Nyttig erfaring

I BRUK. Systemet er tatt i bruk på et rehabprosjekt på Sagene i Oslo.

Nå brukes systemet i et stort prosjekt på Sagene i Oslo av entreprenøren VD Montasje AS.

– En klar fordel er at systemet ikke hindrer utsikten for beboerne, slik et stillas gjør under arbeidsperioden som ofte varer i flere uker. Butikker må ofte stenges ved bruk av stillas, og det må betales gateleie mens stillaset står oppe. Med Roofbarrier unngår man disse ulempene, sier Sortland.

– Vi er så langt veldig fornøyd, og har bare fått gode tilbakemeldinger både fra entreprenøren og ikke minst fra beboerne, legger han til.

Aluminium

Roofbarrier består av aluminiumsprofiler, standard festekomponenter og et sikkerhetsnett.

– Jo større takene er, jo flere moduler må brukes. Systemet kan anvendes både på kort- og langside av taket, med vinkler fra 0 til 60 grader. Det festes ned i sperrene på taket med solide treskruer. Sikkerhetsnettet må minimum stå en meter vinkelrett opp fra taket, som er et standardkrav, forklarer Sortland.

En modul er fem meter lang, og kan deles i to. Dette gjør det enkelt å frakte systemet i en varebil.

Erfaringen han har fra oljebransjen med leverandører og det å lage fysiske produkter ut av skisser og ideer, har han fått god bruk for i utviklingen av det nye sikringssystemet.

– Jeg søkte etter samarbeid for produksjon av aluminiumsprodukter, og fikk kontakt med VP-Metall på Raufoss. De ønsket et samarbeid som leverandør, og er en god samarbeidspartner for meg. Produksjonen startet i februar i år, og systemet ble godkjent av Sintef i mars. Nå er systemet klart for salg og utleie, sier Sortland.