Den gamle fasaden er beholdt.

Tar i nybygg på Stortinget i januar

På tre år økte sluttsummen for nytt post- og varemottak, ny innkjøringstunnel og rehabilitering av Prinsens gate 26 fra 1,1 milliarder til 2,3 milliarder kroner. Nå er Prinsens gate 26 klar for innflytting.

Det omstridte byggeprosjektet Stortinget nærmer seg slutten, og i januar tas det nye kontorbygget i Prinsens gate 26 i bruk.

Ifølge Stortinget.no flytter fire partier hele eller deler av sine stortingsgrupper inn i lokalene, som fra yttersiden ser ut som da bygården var ny i 1881.

Byggearbeidene startet etter sommeren i 2014. Fire og et halvt år senere er kontorbygget klart til å bli tatt i bruk. I tillegg til en ny møteromsetasje, som skal benyttes av alle på Stortinget, vil drøyt 100 representanter og ansatte i partigruppene få sin arbeidsplass i bygget. Dette tallet vil øke de nærmeste årene.
Noen utendørsarbeider vil fortsette utover i 2019.

Dette skjer i 2019

14. januar flytter Kristelig Folkeparti (KrF), Høyre (H) og Arbeiderpartiet (A), slik at representanter og gruppeansatte kan ta i bruk sine nye kontorer.

Samme dag blir alle møterommene i byggets toppetasje klare til bruk.

Mandagen etter tar Fremskrittspartiet i bruk den etasjen de er tildelt.

De første ukene vil ikke hovedinngangen være åpen. Det gjenstår noe arbeid med å sette i stand gateløp og fortau, som etter planen skal være sluttført slik at hovedinngangen kan åpne rundt månedsskiftet februar–mars.

Varemottaket under Wessels plass er planlagt tatt i bruk i løpet av første kvartal, avhengig av tilgjengelighet til innkjøringen i forbindelse med arbeider i Rådhusgata.

Like over nyttår åpner gatene rundt bygget som har vært stengt siden anleggsperioden startet. Disse gatene var en av hovedtraséene for rutebusstrafikken gjennom Oslo sentrum før byggestart. Slik blir det igjen i løpet av januar.

Deretter kan siste fase i prosjektet starte – å fornye avløpssystemet i Rådhusgata, der tunnelen til varemottaket har sin åpning.

Innkjøringstunnelen til varemottaket går under Nedre Vollgate. Arbeidet med gateløp og fortau i denne gaten blir ferdig i innen utgangen av februar.

I byggeperioden har Wessels plass vært anleggsområde med brakker for anleggskontor, riggområde for byggekran og losseområde for byggematerialer. I løpet av første kvartal blir brakkene fjernet sammen med andre synlig spor etter anleggsperioden.

Oppgradere for bedre sikkerhet

Wessels plass mellom stortingsbygningen og Prinsens gate 26 skal bygges opp til et sikret, tilgjengelig og attraktivt byrom. Oppstart i løpet av første halvår.

Behovet for sikkerhetstiltak på Wessels plass inngår som del av en større plan for sikringen av mange offentlige rom i Oslo.