Illustrasjon: Plan Arkitekter / Statens vegvesen

Tana bru skulle åpnet i desember - åpningen usettes til august 2020

Tana bru åpnes for trafikk i august 2020. Etter planen skulle brua åpnes i desember i år.

- For å sikre optimal kvalitet på arbeidet, har Statens vegvesen etter en grundig gjennomgang bestemt at temperaturømfintlige arbeider utsettes til våren, heter det i en melding fra Vegvesenet.

– Malingen er ømfintlig i forhold til temperatur, og vi vil ikke risikere at brua begynner å flasse etter 5 til 10 år. Etter å ha konsultert spesialister og vurdert situasjonen nøye sammen med entreprenøren, har vi derfor kommet til at arbeidet utsettes til våren. Normalt skal maling på en slik bru vare i 30 til 40 år, forutsatt at arbeidet er gjennomført under riktige forhold. Det vil være en betydelig kostnad og også en ulempe for trafikantene om dette arbeidet må gjøres på nytt om noen få år, sier prosjektleder Kaare Ramberg i meldingen.

Prosjektlederen peker også på at det kan være uheldig å gjennomføre asfaltering og elektroarbeid så seint på året.

- Det vil dessuten skape problemer for trafikantene dersom den nye brua settes i trafikk, men må stenge i forbindelse med gjenstående arbeider, etter at arbeidet med å rive den gamle brua er i gang, heter det oi meldingen

Vegvesenet peker på at stålarbeidet har hatt bra framdrift i høst.

- Det siste bruelementet er under sveising, og når det kommer på plass i slutten av neste uke er brua i prinsippet landfast. Milepælen markeres med en «walk over» 23. oktober, skriver Statens vegvesen.

Den reviderte framdriftsplanen innebærer at malingsarbeidet og øvrig arbeid utføres fra april og utover, og at brua kan åpnes for trafikk i august neste år.

Prosjektleder Kaare Ramberg forstår at mange er skuffet over at det enda vil drøye før Tana bru kan åpnes for trafikk, men sikring av optimal kvalitet er viktig for prosjektet.

– Dette er en bru som skal vare i generasjoner framover, og da er det viktig at sluttresultatet også blir så bra som det er mulig, sier prosjektlederen.