Tidligere ordfører Frank Martin Ingilæ i Tana har fulgt planlegging og byggeprosessen siden 2007, og har ttat mange bider av arbeidet med brua. Foto: Frank Martin IngilæStatssekretær Ingelin Noresjø stod for den offisielle opninga av nye Tana bru. Foto: Arne Eithun/Statens vegvesenFoto: Frank Martin IngilæFoto: Frank Martin Ingilæ

Tana bru åpnet

Tirsdag kunne trafikantene ta den nye Tana bru i Finnmark i bruk.

- Tana bru binder Øst-Finnmark sammen med Vest-Finnmark og resten av Norge. Brua er derfor et viktig knutepunkt for både folk og næringsliv. Den gamle brua tålte ikke så tunge lastebiler. Nå er en flaskehals på E6 fjernet, så spesielt for næringstransporten er dette en stor dag, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Det var statssekretær Ingelin Noresjø som stod for den offisielle åpningen av Tana bru. Den nye brua erstatter den gamle brua fra 1948, og er bygd for å tåle elleve ganger mer.

- Det gjør hverdagen enklere for alle som kjører lastebil. I dag er det vanlig med større og tyngre lastebiler enn før. Når disse også kan kjøre over Tanaelva, får vi færre lastebiler på veiene. Det er bedre for miljøet, sier Hareide.

- I forbindelse med brua, er det bygd gang- og sykkelvei over elva. De myke trafikantene får dermed en tryggere kryssing av elven. Entreprenøren har også hatt stort fokus på å unngå forurensning i Tanaelva, som er et av Norges viktigste laksevassdrag, heter det i meldingen.

– Med 11.000 lys som kan styres digitalt med åtte forskjellige program kan tanaværinger og tilreisende virkelig ha noe å glede seg til, sier prosjektleder i Statens vegvesen Kaare Ramberg til vegvesen.no.

Byggingen startet i 2016 og kostnadene er beregnet til 578 millioner koner.

Det polske selskapet Vistal og det lokale HAK Entreprenør har vært hovedentreprenører

– Vi holder oss godt innenfor styringsrammen, men er et halvt år forsinket. Det skyldes at en av stålleverandørene hadde økonomiske utfordringer i byggeperioden, sier prosjektlederen, som ser frem til åpningen.
Fakta om nye Tana bru:
* Byggingen av ny Tana bru startet i januar 2016.
* Den nye brua er 260 meter lang og får et hovedspenn på 234 meter.
* Dagens E6-bru er fra 1948, er smal og har restriksjoner på maksimal tillatt aksellast.
* Kostnadene er beregnet til 578 millioner kroner, inkludert tilgrensende vegnett og gang- og sykkelveier. Sluttfinansieringen på 302 millioner kroner er inne i Nasjonal transportplan 2018-2029.
* Den nye brua blir en skråstagsbru med asymmetrisk tårn og sentrisk kabelplan. Brua skal ligge 100 meter oppstrøms eksisterende bru.
* Den gamle brua skal fjernes.
Kilde: Statens vegvesen