Foto: Talgø

Foto: Talgø

Talgø lanserer ny MøreRoyal-kledning

Talgø lanserer nå en ny versjon av sin MøreRoyal-kledning.

– Etter lang tids utvikling er vi klare for å lansere et nytt og unikt royalprodukt. Produktet som kalles MøreRoyal kledning 2.0 er en royalkledning i klasse D, grundig testet og dokumentert ved akkrediterte testlaboratorium, skriver selskapet i en pressemelding.

– Dette er en gledens dag for alle oss i Talgø. Etter mye slit, blod, svette og tårer er vi endelig klare til å lansere det vi mener er tidenes beste royal-kledning, MøreRoyal kledning 2.0. Gjennom to år har våre ansatte og samarbeidspartnere stått på, og nå er resultatet endelig her. Jeg kunne ikke vært mer stolt over hva vi har fått til, sier Terje Talgø, konsernsjef i Talgø, i meldingen.

Han viser til at bakgrunnen for at Talgø har utviklet det nye produktet, er at myndighetene for nær to år siden gikk ut med en ny tolkning av regelverket rundt trekledninger på hus.

Terje Talgø. Foto: Talgø
Terje Talgø. Foto: Talgø

Produktutvikling
– Talgø satte da i gang med forskning og produktutvikling for å fremstille en royal-kledning som ville tilfredsstille alle krav myndighetene måtte stille for klasse D, skriver selskapet.

– Vi er første leverandør som kan tilby royalimpregnert kledning som tilfredsstiller alle myndighetens krav i klasse D på markedet, noe som vi mener forsterker hvor unikt produktet egentlig er. Det unike er at dette er en helt ferdigbehandlet kledning, hvor det ikke er behov for noen etterbehandling eller toppstrøk etter at produktet er ferdig montert på vegg, sier Talgø videre.

– Perioden etter at Royal-saken traff oss har vært veldig krevende, både for oss og alle som har vært avhengige av oss. Med MøreRoyal kledning 2.0 forsvinner heldigvis mye av den usikkerheten som har vært skapt, mener Talgø.

Bjørn Harald Hauglann, divisjonssjef i salg- og markedsdivisjoen i Talgø, påpeker at den tekniske og kjemiske forskningen rundt produktet er utført av Sherwin Williams sammen med et internasjonalt akkreditert laboratorium for klassifiseringstest.

– Sherwin Williams er verdens største kjemi- og malingskonsern. Sherwin Williams og Talgø MøreTre har hatt leverandør- og kundeforhold over lang tid. Sammen ser vi langsiktig, og selv om vi nå lanserer en D-klassifisert kledning legges ikke forskningsarbeidet vekk, sier Hauglann.

Bjørn Hauglann. Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Bjørn Hauglann. Arkivfoto: Svanhild Blakstad

– Det er forskningssamarbeidet mellom Sherwin Williams sine kjemikere og teknikere, og vårt eget mannskap på fabrikken som har skapt resultatene. Det har vært et intensivt og målrettet arbeid. Forskningsgruppen har testet og kjørt forsøk i en lengre periode, sier han, og viser til at en godkjent klassifiseringsrapport vil foreligge som dokumentasjon når varene legges i Norsk bygningsbase (NOBB).

– Dette gjør vi cirka i medio desember, sier Hauglann. Han viser til at responsen har vært enorm etter lanseringen.

– Overaskende mange har gratulert og ønsket oss lykke til, sier Hauglann.

– Trygge på løsning
– Når det gjelder Royal-saken som helhet er vi trygge på at vi skal komme i mål også der. Vi har god dialog med alle involverte, og alle gir uttrykk for ønsker å finne en god løsning for alle parter, sier konsernsjefen.